Lepista glaucocana

Lepista glaucocana.

Lepista glaucocana (Bres.) Singer
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоним Lepista nuda var. glaucocana (Bres.) Krieglst.

У нас Няма име.

По света Lépiste blanchâtre, Lépiste violet pâle (френски), Blaßblauer Rötelritterling, Lavendelfarbener Rötelritterling (немски), Рядовка серо-голубая (руски).

Шапка Отначало звънчевидна или изпъкнала, накрая плоско-изпъкнала, с или без широка гърбица в центъра. Бяла до бледовиолетова, понякога с бледоохрено-кафеникаво оцветяване, хигрофанна. Повърхността е гладка и суха. Ръбът дълго време остава подвит. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бледовиолетови. Гъсти и прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично, с разширение в основата. Бледовиолетово до белезникаво. Повърхността е суха и влакнеста, с белезникави хифи в основата и обхванато от шума. Височина до 8 cm.

Месо Белезникаво, с бледовиолетови нюанси. Понякога кафеникаво в основата. Плътно и крехко. С ароматна миризма и аналогичен или неопределен вкус.

Спори Споровият прашец е бледорозов.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава сред шума поединично или на групи през есента. Нашите наблюдения са от широколистни гори в централна и западна Стара планина.

Коментар Гъбата е слабо проучена. Отчитайки близостта с Обикновената виолетка (Lepista nuda), вероятно е ядлива.

Сходни видове Lepista glaucocana се различава от Обикновената виолетка (Lepista nuda) по съвсем бледия виолетов цвят на плодното тяло.

Някои автори не признават L. glaucocana за самостоятелен вид, а го разглеждат като блед вариетет на L. nuda. Виолетката наистина има изменчиво оцветяване.

Lepista irina има бледорозови плодни тела, чиито пънчета показват кафеникаво оцветяване, особено основите. Находка на този вид е показана в страницата „Гъби от Пиренеите„.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Lepista glaucocana.

Lepista glaucocana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepista glaucocana.

Lepista glaucocana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepista glaucocana.

Lepista glaucocana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepista glaucocana.

Lepista glaucocana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepista glaucocana.

Lepista glaucocana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Септември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>