Leucoagaricus pilatianus

Leucoagaricus pilatianus.

Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon & Boiffard
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Lépiote de Pilát (френски), Rosabrauner Egerlingsschirmling (немски), Белонавозник Пилата (руски).

Местообитание Расте в гористи местности и паркове в равнините. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид.

Мария Лачева споменава за няколко находки в публикация от 2014 г. (New data for Leucoagaricus and Leucocoprinus (Agaricaceae) in Bulgaria, M. Lacheva, Agricultural Science and Technology, vol. 6, no. 1, 2014)

*Показани са плодни тела от гр. Козлодуй в Ботев парк. Хабитатът е на брега на р. Дунав и е създаден изкуствено. Включва разнообразни дървета: топола (Populus), конски кестен (Aesculus), туя (Platycladus), чинар (Platanus), бяла акация (Robinia), дървовиден бъз (Sambucus), липа (Tilia), чашкодрян (Euonymus), джанка (Prunus) и други.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Leucoagaricus pilatianus има червеникаво-кафява или кафява кадифена шапка, гола и често напукана. Характеризира се с поява на розови-червени тонове по наранените части, които не са особено силни и скоро избледняват напълно. Всички части позеленяват под въздействие на амонячен разтвор, което отрежда вида към групата видове в секция Piloselli. Има няколко описани вида в Европа, но всички се наблюдават рядко. Като цяло, тази група е твърде слабо изследвана.

Leucoagaricus badhamii има шапка с кафяв център и по-бледа периферия. Повърхността се напуква на люспи. Всичко части при нараняване стават яркооранжево-червени и трайно потъмняват.

Leucoagaricus pseudopilatianus е описан от италиански и испански миколози и се различава от L. pilatianus, по това че хифите в кожицата на шапката са цилиндрични и със заоблени върхове, вместо изтъняващи.

Leucoagaricus cupresseus е вид описан от Калифорния в асоциация с едроплоден кипарис (Cupressus macrocarpa). Съобщен е също във Франция от плантации на кипариса.

Leucoagaricus croceovelutinus има силна червено-кафеникава промяна на месото след нараняване. Няма ясна зелена реакция с амоняк.

Leucoagaricus babosiae, Leucoagaricus jubilaei, Leucoagaricus brunneolilacinus, Leucoagaricus bohusii и Leucoagaricus gaillardii са други видове от тази група.

Leucoagaricus pilatianus. Пънчетата са бухалковидни.

Leucoagaricus pilatianus. След разрез месото слабо порозовява и след това се обезцветява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus pilatianus. При стареене и изсъхване плодните тела потъмняват.

Leucoagaricus pilatianus. Всички части позеленяват под въздействие на амоняк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus pilatianus.

Leucoagaricus pilatianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus pilatianus.

Leucoagaricus pilatianus. Всички части порозовяват след нараняване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus pilatianus.

Leucoagaricus pilatianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus pilatianus.

Leucoagaricus pilatianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Ноември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>