Leucoagaricus subvolvatus

Leucoagaricus subvolvatus.

Leucoagaricus subvolvatus (Malençon & Bertault) Bon
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Lépiote presque volvacée (френски), Fastbescheideter Egerlingsschirmling (немски).

Микроскопични белези Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 6.5-9.5 x 4.0-5.5 μm и средна Q-стойност 1.50-1.55. Споровата стена няма пора. Хейлоцистидиите са изобилни, преобладаващо широко бухалковидни, но при някои се вижда израстък. Стената на хейлоцистидиите е гладка или инкрустирани с кристалчета. Кламп връзки отсъстват. (Данни извлечени от колекцията на Д. Денева.)

Местообитание На открити места сред треви или в близост до различни дървета (борове, дъбове, кипариси). Предпочита песъчлива почва. Плододава на групи през есента. Рядък, южен вид. Описан първоначално от северна Африка, но намерен също в Европа по крайбрежието на Средиземно море и Бискайския залив.

*Находката на Д. Денева е от тревно пространство, покрай пътека до стари, необработваеми лозя в района на гр. Казанлък, ноември 2023 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Наличието на внезапно разширена основа с видими остатъци от покривало е характерно за този вид сърнелка. Тази характеристика наподобява волвата при някои видове мухоморки (Amanita). Остатъци от покривало също могат да се видят по шапката. При други видове Leucoagaricus с бели шапки, като например Бялата сърнелка (Leucoagaricus leucothites), при които основата може да е разширена, разширението е плавно и следи от покривало не се виждат.

Leucoagaricus subvolvatus. Тук се виждат остатъци от покривало под формата на бели парцалчета.

Leucoagaricus subvolvatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus subvolvatus.

Спори на Leucoagaricus subvolvatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хейлоцистидии на Leucoagaricus subvolvatus.

Хейлоцистидии на Leucoagaricus subvolvatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Март, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>