Leucoagaricus wichanskyi

Leucoagaricus wichanskyi.

Leucoagaricus wichanskyi (Pilát) Bon & Boiffard
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota wichanskyi Pilát

У нас Няма име.

По света Robuster Egerlingsschirmling (немски), Лейкоагарикус Виханского (руски).

Местообитание Расте в гористи местности и паркове в равнините. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид.

По данни на БАН този вид е намерен в Тракийска низина. Мария Лачева споменава за няколко нови находки от региона в публикация от 2014 г. (New data for Leucoagaricus and Leucocoprinus (Agaricaceae) in Bulgaria, M. Lacheva, Agricultural Science and Technology, vol. 6, no. 1, 2014)

*Показани са находки от гр. Козлодуй в Ботев парк. Хабитатът е на брега на р. Дунав и е създаден изкуствено. Включва разнообразни дървета: топола (Populus), конски кестен (Aesculus), туя (Platycladus), чинар (Platanus), бяла акация (Robinia), дървовиден бъз (Sambucus), липа (Tilia), чашкодрян (Euonymus), джанка (Prunus) и други.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България. Не са събрани достатъчно данни за определяне степента на застрашеност (DD). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Leucoagaricus wichanskyi се характеризира с розово-кафеникава шапка с матова, напукваща се повърхност и белезникави остатъци от покривало. Нерядко тези остатъци липсват. Месото не почервенява при нараняване и не реагира със зелена реакция с амонячен разтвор. Има няколко описани вида с подобни остатъци по шапката, но тази групата изглежда спорна и не съвсем изяснена докрай. L. wichanskyi трудно се различава от Leucoagaricus sublittoralis и според едни автори са отделни видове, а според други са практически един и същ вид. Leucoagaricus littoralis, познат от крайбрежни дюни в южна Италия, също принадлежи към тази група.

Leucoagaricus wichanskyi. Месото не променя цвета си.

Leucoagaricus wichanskyi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus wichanskyi.

Leucoagaricus wichanskyi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>