Leucoagaricus wichanskyi

Leucoagaricus wichanskyi.

Leucoagaricus wichanskyi (Pilát) Bon & Boiffard
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota wichanskyi Pilát

У нас Няма име.

По света Robuster Egerlingsschirmling (немски), Лейкоагарикус Виханского (руски).

Местообитание Расте в гористи местности и паркове в равнините. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид.

По данни на БАН този вид е намерен в Тракийска низина. Мария Лачева споменава за няколко нови находки от региона в публикация от 2014 г. (New data for Leucoagaricus and Leucocoprinus (Agaricaceae) in Bulgaria, M. Lacheva, Agricultural Science and Technology, vol. 6, no. 1, 2014)

*Показани са находки от гр. Козлодуй в Ботев парк. Хабитатът е на брега на р. Дунав и е създаден изкуствено. Включва разнообразни дървета: топола (Populus), конски кестен (Aesculus), туя (Platycladus), чинар (Platanus), бяла акация (Robinia), дървовиден бъз (Sambucus), липа (Tilia), чашкодрян (Euonymus), джанка (Prunus) и други.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България, но няма достатъчно данни за определяне степента на застрашеност.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Leucoagaricus wichanskyi се характеризира с розово-кафеникава шапка с матова, напукваща се повърхност и белезникави остатъци от покривало. Нерядко тези остатъци липсват. Месото не почервенява при нараняване и не реагира със зелена реакция с амонячен разтвор. Има няколко описани вида с подобни остатъци по шапката, но тази групата изглежда спорна и не съвсем изяснена докрай. L. wichanskyi трудно се различава от Leucoagaricus sublittoralis и според едни автори са отделни видове, а според други са практически един и същ вид. Leucoagaricus littoralis, познат от крайбрежни дюни в южна Италия, също принадлежи към тази група.

Leucoagaricus wichanskyi. Месото не променя цвета си.

Leucoagaricus wichanskyi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus wichanskyi.

Leucoagaricus wichanskyi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Ноември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>