Leucogaster nudus

Leucogaster nudus.

Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós
семейство Albatrellaceae

У нас Няма име.

По света Nackter Wabentrüffel (немски).

Leucogaster nudus е вид подземна базидиева гъба.

Местообитание Планински гори, в присъствието на бук (Fagus), смърч (Picea) или ела (Abies). Плододава под земята. Сезон – лято.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Освен Leucogaster nudus има описани още няколко вида Leucogaster преди повече от век. В нашите източници се разглежда само този вид за Европа и другите не са ни познати.

Известен е един сходен вид, който споделя местообитанието на Leucogaster nudus и също има бяла глеба съставена от клетки отделящи течност – Leucophleps aculeatispora. При този вид клетките са по-ситни, трудно видими с невъоръжено око и отделянето на течност е оскъдно. Спорите са също различни. Leucogaster nudus има спори с мрежовидна орнаментация, докато при Leucophleps aculeatispora орнаментацията е от ситни брадавички. Във форума на италианския сайт Acta Fungorum има публикувано сравнение на тези два вида подземни гъби.

Leucogaster nudus бе показан от Т. Неделин, М. Гьошева и С. Савов през 2018 г. Плакат с техния труд тук.

Leucogaster nudus. При срез се виждат кръгли клетки отделящи течност. При престояване позеленява.

Leucogaster nudus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Май, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>