Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca.

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar
семейство Hygrophoropsidaceae

У нас Няма име.

По света Sklerotien-Hausschwamm (немски), Лейкогирофана мягкая (руски).

Местообитание Върху гниеща дървесина на иглолистни дървета и рядко на широколистни. Плододава на групи през есента и зимата.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Leucogyrophana mollusca се различава от Leucogyrophana romellii по по-наситения цвят на спорообразуващата повърхност и по по-едрите спори.

Размерите на спорите са както следва (по Ginns, 1978):

  • L. mollusca – 5.6-7.2 х 4-4.8 μm;
  • L. romellii – 4.4-6 x 3.2-4.4 μm.

Описан в някои източници е вида Leucogyrophana pseudomollusca, чийто спори са по-едри от тези на L. mollusca (като за L. mollusca се посочват стойности по-малки от записаните по-горе). Възможно е L. mollusca и L. pseudomollusca да са синоними.

Leucogyrophana mollusca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>