Lycoperdon atropurpureum

Lycoperdon atropurpureum.

Lycoperdon atropurpureum Vittadini
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Purpurschwarzer Stäubling (немски), Дождевик темно-пурпурный (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 4.3-5.7 μm, едробрадавичести.

Местообитание Широколистни гори. Плододава върху почва на групи през лятото и есента. Според различни европейски автори този вид е топлолюбив и е по-често срещан на юг.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lycoperdon atropurpureum е пърхутка със сиво-бежови плодни тела от широколистните гори. Външната обвивка е представена от гъсти, тънки иглички. Видът е слабо познат и труден за определяне поради сходство с други видове Lycoperdon. За сигурно определяне е необходим преглед с микроскоп.

Lycoperdon molle (Мека пърутка) има по-светли плодни тела, покрити с по-ситни иглички и зрънца. Този вид е по-широко разпространен и може да се открие също в иглолистни гори. Спорите и при двата вида са брадавичести, но при L. molle брадавиците са по-малки и видимата обиколка се заема от повече на брой брадавици (16 и повече).

Lycoperdon nigrescens, Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка) и Lycoperdon subumbrinum имат по-малки спори с много по-фина орнаментация.

Lycoperdon atropurpureum. Външната обвивка е съставена от иглички.

Lycoperdon atropurpureum често образува вкореняващ се шнур от мицелни нишки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon atropurpureum.

Lycoperdon atropurpureum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon atropurpureum. Старо плодно тяло.

Спори на Lycoperdon atropurpureum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>