Lycoperdon ericaeum

Lycoperdon ericaeum.

Lycoperdon ericaeum Bonorden
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Heath puffball (английски), Heide-Stäubling (немски), Дождевик вересковый (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 4.0-5.2 μm, покрити с брадавици.

Местообитание Планиниски пасища и ливади. Расте сред треви, мъхове и боровинки (Vaccinium) на открити места, като предпочита кисели почви. Плододава на групи през есента. Вероятно рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lycoperdon ericaeum е слабо познат вид пърхутка със сравнително малки плодни тела. Младите плодни тела са оцветени бежови и са покрити с ниски шипчета, които съставят външната обвивка. При съзряване се образува малък, кръгъл отвор, а част от шипчетата падат. Видът е труден за определяне, тъй като има много видове пърхутки с подобен външен вид. Важни микроскопични белези са брадавичестите спори, липсата на стеригмални остатъци и тънкостенните нишки на капилиций с чести пори и склонност към начупване.

Видове като Lycoperdon molle (Мека пърхутка), Lycoperdon atropurpureum, Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка), Lycoperdon subumbrinum, Lycoperdon lambinonii и Lycoperdon perlatum (Зърнеста пърхутка) са горски.

Lycoperdon lividum расте на открити места, но предпочита варовита почва и има външна обвивка от зрънца. Lycoperdon pratense (Ливадна пърхутка) образува широк отвор при зрелите плодни тела и има съвсем различна микроскопична характеристика. Bovista aestivalis има тясна зона на субглеба и почти гладки спори.

В Европа има още няколко подобни и много слабо познати видове Lycoperdon в алпийски и субарктически хабитати, като Lycoperdon niveum, Lycoperdon frigidum и Lycoperdon altimontanum.

Lycoperdon ericaeum.

Lycoperdon ericaeum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon ericaeum.

Lycoperdon ericaeum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon ericaeum.

Спори на Lycoperdon ericaeum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>