Lycoperdon lividum

Lycoperdon lividum.

Lycoperdon lividum Persoon
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Grassland puffball (английски), Kastanienbrauner Stäubling (немски), Дождевик каштановый, Дождевик сизый (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.5-5 μm, финобрадавичести.

Местообитание Сред треви по пасища, сухи ливади, дюни и други открити места. Предпочита варовита и песъчлива почва. Плододава на групи през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lycoperdon lividum притежава сивкави, крушовидни плодни тела с външна обвивка от зрънца и притъпени, лесно отстраними брадавици. При зрелите плодни тела вътрешната обвивка е почти гладка и се образува малък, кръгъл отвор в горната част. Присъства добре развит слой субглеба по подобие на други видове от род Lycoperdon. Расте на съвсем открити места и по тази характеристика се отличава от множество други видове от този род. Микроскопичната характеристика включва капилиций от типа Lycoperdon, с множество перфорации на стените.

Lycoperdon ericaeum е друг вид, който се среща на открити места, но предпочита кисела почва. Има външна обвивка съставена от ниски, фини иглички.

Може да се сбърка лесно с Bovista aestivalis. Тази пърхутка притежава по-тесен слой субглеба с по-плътна структура, за разлика от шуплестата при L. lividum.

При Lycoperdon pratense (Ливадна пърхутка) незрелите плодни тела са бели на цвят. Зрелите плодни тела имат много широк отвор.

Lycoperdon lividum.

Lycoperdon lividum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon lividum.

Lycoperdon lividum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon lividum. Зрели плодни тела.

Lycoperdon lividum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon lividum.

Lycoperdon lividum. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>