Lycoperdon marginatum

Lycoperdon marginatum.

Lycoperdon marginatum Vittadini
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Peeling puffball (английски), Vesse-de-loup marginée (френски), Abblätternder Stäubling (немски), Дождевик маргинальный (руски).

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са кълбовидни, много ситно брадавичести, с размери 3.8-4.8 μm.

Местообитание Под дървета на каменисти и песъчливи места. Предпочита кисела почва и може да се намери близо до пътища и кариери. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Вероятно рядък вид.

*Сниманата находка е намерена под брези на каменисто място в околността на с. Зли дол (област Враца), август 2022 г.

Коментар Слабо позната гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Lycoperdon marginatum може да се разпознае лесно ако се проследи развитието на гъбата. Има сравнително едри, бели иглички съставящи външната обвивка. С узряване на плодното тяло тези иглички се свличат на дялове и оставят оголена кафявата вътрешна обвивка, както и кръгъл отвор в горната част.

Други видове с едри иглички са Lycoperdon echinatum (Иглеста пърхутка) и Lycoperdon nigrescens, но техните плодни тела са по-тъмно оцветени от самото начало. Lycoperdon caudatum расте на открити, преовлажнени места и има спори с дълги опашки.

Lycoperdon marginatum.

Lycoperdon marginatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon marginatum.

Lycoperdon marginatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon marginatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>