Мека пърхутка

Lycoperdon molle.

Lycoperdon molle Persoon
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Мека пърхутка.

По света Soft puffball (английски), Vesse de loup molle (френски), Weicher Stäubling (немски), Дождевик мягкий (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 4-5.2 μm, брадавичести.

Местообитание В широколистни и иглолистни гори върху почва. Плододава поединично или на малки групи. Сезон – лято и есен. Не е рядък вид.

Коментар Ядлива гъба, докато глебата е чисто бяла на цвят. (Източници: №5,9,13) В някои книги, в които гъбата е показана, не е отбелязана ядливост или е обявена за неядлива. (Източници: №7,18,23) Препоръчваме да не се събира, тъй като видът е слабо познат, труден за разпознаване и не плододава в големи количества.

Сходни видове Lycoperdon molle има крушовидни, светло оцветени плодни тела с външна обвивка от ситни, меки иглички и зрънца. Те са сравнително устойчиви и остават дълго време след узряване на плодното тяло. Отворът е малък и кръгъл. Множество видове пърхутки могат да изглеждат по този начин и е важно определянето в тази група да се извърши след анализ с микроскоп. Видът се характеризира със спори със сравнително едри брадавици, присъствие на множество стеригмални фрагменти и капилиций от типа Lycoperdon с разпръснати пори.

Lycoperdon atropurpureum е друг горски вид с подобна външна обвивка от ситни иглички. Притежава спори с по-малък брой, но по-едри брадавици.

Екземпляри на Lycoperdon mammiforme, които са загубили типичните парцалчета по външната повърхност са трудни за различаване от L. molle.

Видове като Lycoperdon lambinonii, Lycoperdon subumbrinum и Lycoperdon umbrinum (Кафява пърхутка) също могат да се сбъркат. Размерът на спорите, споровата орнаментация и други микроскопични белези позволяват разграничаване на тези видове.

Lycoperdon molle. Външната обвивка се състои от ситни, меки иглички и зрънца.

Lycoperdon molle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon molle.

Lycoperdon molle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon molle. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>