Ливадна пърхутка

Lycoperdon pratense.

Lycoperdon pratense Persoon
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Vascellum pratense (Pers.) Kreisel

У нас Ливадна пърхутка.

По света Meadow puffball (английски), Vesse-de-loup à diaphragme (френски), Wiesenstäublinge (немски), Васцеллюм полевой (руски).

Плодно тяло Крушовидно, сплескано, с диаметър до 5 cm, отначало бяло или с жълтеникав оттенък. Външната обвивка се състои от ситни, групирани и ронещи се шипчета. Вътрешната обвивка е мембрана. Вътрешността се състои от глеба и стерилна основа, разделени от тесен слой диафрагма.

С узряване глебата пожълтява, следвана от останалите части на плодното тяло. При напълно зрелите плодни тела се образува малък, кръгъл отвор в най-горната част, който продължава да се разширява. Шипчетата падат и вътрешната обвивка остава гола, белезникава или сивкава. Зрялата глеба е жълтинкаво-кафява. Стерилната основа е кафява.

Спори Споровият прашец е жълтеникаво-кафяв. Спорите са кълбовидни или слабо яйцевидни, с диаметър 3.3-4.6 μm, почти гладки.

Местообитание Пасища и ливади, особено покрай пътеки. Плододава на групи от пролетта до есента. Широко разпространен и често срещан вид в низини и планини.

Коментар Ядлива гъба, докато е млада и вътрешността е бяла. (Източници: №5,7,8,9)

Сходни видове Vascellum pratense е малка пърхутка покрита с лесно отстраними шипчета, която расте на открити места. Характерна за вида е тясната дифрагма разделяща глебата от стерилната основа. Узрелите плодни тела имат малък отвор, но той продължава да се разширява и при стари плодни тела става значително по-широк. Стари плодни тела понякога се намират отскубнати и търкалящи се по местата, където пасат животни.

Оловносивата пърхутка (Bovista plumbea) е друга малка пърхутка присъстваща в същите местообитания. Има почти гладка външна обвивка и не образува стерилна основа. При застаряване плодното тяло е сиво-кафяво.

Наличието на диафрагма помага за различване от други видове Lycoperdon срещани на открити места. Когато обаче не е достатъчно ясна е необходим анализ на микроскопичните структури. L. pratense има по-различна стуктура на зрялата глеба от останалите видове Lycoperdon, тъй като почти не съдържа нишки на капилиций, а преобладават нишки на паракапилиций, които са тънкостенни, неоцветени, септирани и изглеждат по съвсем различен начин. При други видове нишките паракапилиций се срещат рядко или отсъстват.

Причината този вид да бъде отделен в самостоятелен род Vascellum в миналото е наличието на диафрагма, широк отвор и отличаваща се структура на глебата. Larsson & Jeppson чрез филогенетични изследвания са показали, че видът все пак принадлежи в род Lycoperdon. (Източник: Phylogenetic relationships among species and genera of Lycoperdaceae based on ITS and LSU sequence data from north European taxa, E. Larsson, M. Jeppson, Mycological Research 112, 2008)

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Lycoperdon pratense. Външната обвивка е покрита със ситни брадавички.

Lycoperdon pratense. Виждат се пожълтяващата глеба и стерилната основа отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon pratense.

Lycoperdon pratense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon pratense.

Lycoperdon pratense. Шипчетата се свличат лесно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon pratense.

Lycoperdon pratense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon pratense. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>