Звездовидна сърнела

Macrolepiota konradii.

Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Macrolepiota fuliginosa sensu Vellinga, Macrolepiota rhodosperma (P.D. Orton) Migl.

У нас Звездовидна сърнела.

По света Lépiote de Konrad (френски), Sternschuppiger Riesenschirmling (немски), Гриб-зонтик Конрада (руски).

Местообитание Расте поединично или на групи в широколистни гори през есента. Видът е слабо познат и изглежда в миналото смесван с други видове Macrolepiota. Затова предстои изясняване на точните екологични характеристики.

Коментар Ядлива гъба, но е почти неизвестна. (Източници: №9,18)

Сходни видове Macrolepiota konradii е слабо познат вид сърнела с шапка с диаметър до 15 cm, чиято повърхност често носи единична голяма люспа под формата на звезда. Тази особеност не е проявена при всички плодни тела и не може да се разчита изцяло на нея за определяне на вида. Звездата варира като форма и размер, а също така се намират екземпляри с множество по-ситни и разпръснати люспи. Има гърбица в центъра на шапката, но тя е ниска. Пръстенът е двуслоен и подвижен, а пънчето е гладко или покрито със ситни, слабо контрастиращи люспи. Възможно е наличието на белезникаво покривало в центъра на шапката и в основата на пънчето.

Обикновената Сърнела (Macrolepiota procera) е по-едра гъба с дебел, двуслоен пръстен и пънче с изразена шарка. Този вид е добре познат и широко разпространен, като се среща в разнообразни типове гори, както и по пасища и ливади от края на пролетта до есента.

Името M. konradii в литературата изглежда се употребява едновременно за повече от един вид за гъбата показана тук, както и за Елегантната сърнела (Macrolepiota mastoidea). При истинската M. mastoidea гърбицата в центъра на шапката е изразена и по-висока, а пръстенът е по-тънък и със специфична форма. Шапката обикновено носи множество ситни люспи, но има случаи при които те се подреждат във формата на звезда.

Генетично изследване на сърнели проведено от Vizzini, Contu, Ghignone и Vellinga доказа съществуването на няколко отделни вида сърнели от род Macrolepiota в Европа. Резултатите показват също, че сърнели определени с имена като Macrolepiota permixta, Macrolepiota fuliginosa, M. konradii, Macrolepiota gracilenta, Macrolepiota rickenii, Macrolepiota heimii и други не образуват самостоятелни клонове, а се групират с имена на добре познатите сърнели (M. procera, M. mastoidea и Macrolepiota excoriata), както и с група назована от тях M. rhodosperma. (Източник: A new volvate Macrolepiota (Agaricomycetes, Agaricales) from Italy, with observations on the M. procera complex, A. Vizzini, M. Contu, S. Ghignone & E. Vellinga, Mycotaxon, vol. 117, 2011)

Снимки и допълнителна информация за този вид може да намерите в следните страници:

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Macrolepiota konradii.

Macrolepiota konradii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrolepiota konradii.

Сравнение между Macrolepiota konradii, отляво, и Macrolepiota procera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrolepiota konradii.

Macrolepiota konradii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Февруари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>