Елегантна сърнела

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lepiota mastoidea (Fr.) P. Kumm., Lepiota umbonata J. Schröt., Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser, Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni

У нас Елегантна сърнела (сърнелка), Зърнеста сърнела, Красива сърнела.

По света Slender parasol (английски), Lépiote mamelonnée (френски), Spitzbuckliger Schirmpilz (немски).

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно разперена до плоска, с добре изразено изпъкнало връхче, бяла или охрена, покрита с по-тъмни гранулести люспи, които се разреждат от центъра към ръба. Размер – до 12 cm в диаметър.

Пънче Тънко, цилиндрично, кухо, леко удебелено в основата, бяло или охрено, покрито с малки кремави или бледокафеникави люспици. Надолу покрито с белезникави косъмчета. Размери 8-10 x 0,8-1,5 cm. В горната част на пънчето има пръстен, лесно движещ се нагоре-надолу, остатък от частичното покривало.

Ламели Нагъсто разположени, широки, охрени или бели, свободни от пънчето.

Месо Плътно и меко, с лека орехова миризма.

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 12-16 х 8-9.5 μm.

Местообитание Расте поединично или на групи на открити места и в гористи местности през есента. Широко разпространен вид. Среща се сравнително рядко в някои райони и обилно в други.

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,5,11)

Сходни видове Може да бъде сбъркана с други видове от рода на сърнелите като Macrolepiota procera (Обикновена сърнела), Macrolepiota excoriata (Полска сърнела), Chorophyllum rhacodes (Червенееща сърнела), както и с отровните Lepiota cristata (Гребенеста сърнелка), Lepiota helveola и Lepiota brunneoincarnata (Червено-кафява сърнелка).

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Вижда се добре оформено връхче на шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Ситните люспици върху шапката са характерни.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Пънчето е покрито с малки светли люспици под пръстена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea). Пръстенът има типична форма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea). Долната част на пънчето е пухеста.

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Месото и ламелите са бели и не почервеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea) сравнени по размер с обикновена Сърнела (Macrolepiota procera, отдясно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Октомври, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>