Елегантна сърнела

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lepiota mastoidea (Fr.) P. Kumm., Lepiota umbonata J. Schröt., Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser, Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni

У нас Елегантна сърнела (сърнелка), Зърнеста сърнела, Красива сърнела.

По света Slender parasol (английски), Lépiote mamelonnée (френски), Spitzbuckliger Schirmpilz (немски).

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно разперена до плоска, с добре изразено изпъкнало връхче, бяла или охрена, покрита с по-тъмни гранулести люспи, които се разреждат от центъра към ръба. Размер – до 12 cm в диаметър.

Пънче Тънко, цилиндрично, кухо, леко удебелено в основата, бяло или охрено, покрито с малки жълто-кафяви люспици. Размери 8-10 x 0,8-1,5 cm. В горната част на пънчето има пръстен, лесно движещ се нагоре-надолу, остатък от частичното покривало.

Ламели Нагъсто разположени, широки, охрени или бели, свободни от пънчето.

Месо Плътно и меко, с лека орехова миризма.

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 12-16 х 8-9.5 μm.

Местообитание Расте поединично или на групи на открити места в гористи местности през есента. Среща се сравнително рядко.

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,5,11)

Сходни видове Може да бъде сбъркана с други видове от рода на сърнелите като Macrolepiota procera (Обикновена сърнела), Macrolepiota excoriata (Полска сърнела), Macrolepiota rhacodes (Червенееща сърнела), както и с отровните Lepiota cristata (Гребенеста сърнелка), Lepiota helveola и Lepiota brunneoincarnata (Червено-кафява сърнелка).

Текста подготви В. Занев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Ситните люспици върху шапката са характерни. Диаметърът достига около 12 cm.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Пънчето е покрито с малки люспици. Основата е разширена, бяла и мъхеста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Вижда се добре оформено връхче на шапката.

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Месото и ламелите са бели.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea) сравнени с шапката на обикновена Сърнела (Macrolepiota procera, отдясно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Март, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>