Елегантна сърнела

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lepiota mastoidea (Fr.) P. Kumm., Lepiota umbonata J. Schröt., Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser, Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni

У нас Елегантна сърнела (сърнелка), Зърнеста сърнела, Красива сърнела.

По света Slender parasol (английски), Lépiote mamelonnée (френски), Spitzbuckliger Schirmpilz (немски), Гриб-зонтик сосцевидный (руски).

Шапка Първоначално яйцевидна или звънчевидна, след това с формата на женска гърда, накрая разперена до почти плоска, но с добре изразено изпъкнало връхче. Младите шапки са кафеникави или бежови, със зърнисто-люспеста повърхност. При разтваряне на шапката люспите се разреждат от центъра към ръба и застават на бял фон. Ръбът е първоначално слабо подвит, но скоро се изправя. Диаметър до 12 cm.

Пънче Тънко, цилиндрично, кухо, леко удебелено в основата, бяло или кафеникаво, покрито с малки кремави или бледокафеникави люспици. Надолу покрито с белезникави косъмчета. Размери 8-10 x 0.8-1.5 cm. В горната част на пънчето има пръстен, лесно движещ се нагоре-надолу, остатък от частичното покривало.

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от пънчето.

Месо Плътно и меко в шапката. По-устойчиво и влакнесто в пънчето, с централна кухина. Има лека орехова миризма и приятен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 12-16 х 8-9.5 μm.

Местообитание Расте поединично или на групи на открити места и в гористи местности през есента. Широко разпространен вид. Среща се сравнително рядко в някои райони и обилно в други.

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,5,11)

Сходни видове Може да бъде сбъркана с други видове от рода на сърнелите като Macrolepiota procera (Обикновена сърнела), Macrolepiota excoriata (Полска сърнела), Chorophyllum rhacodes (Червенееща сърнела), както и с отровните Lepiota cristata (Гребенеста сърнелка), Lepiota helveola и Lepiota brunneoincarnata (Червено-кафява сърнелка).

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Вижда се добре оформено връхче на шапката.

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Ситните люспици върху шапката са характерни.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Пънчето е покрито с малки светли люспици под пръстена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea). Пръстенът има типична форма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea). Долната част на пънчето е пухеста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Месото и ламелите са бели и не почервеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea) сравнени по размер с обикновена Сърнела (Macrolepiota procera, отдясно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Май, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>