Елегантна сърнела

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lepiota mastoidea (Fr.) P. Kumm., Lepiota umbonata J. Schröt., Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser, Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni

У нас Елегантна сърнела (сърнелка), Зърнеста сърнела, Красива сърнела.

По света Slender parasol (английски), Lépiote mamelonnée (френски), Spitzbuckliger Schirmpilz (немски), Гриб-зонтик сосцевидный (руски).

Шапка Първоначално яйцевидна или звънчевидна, след това с формата на женска гърда, накрая разперена до почти плоска, но с добре изразено изпъкнало връхче. Младите шапки са кафеникави или бежови, със зърнисто-люспеста повърхност. При разтваряне на шапката люспите се разреждат от центъра към ръба и застават на бял фон. Ръбът е първоначално слабо подвит, но скоро се изправя. Диаметър до 12 cm.

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от пънчето.

Пънче Тънко, цилиндрично, кухо, удебелено в основата, бяло или кафеникаво, покрито с малки кремави или бледокафеникави люспици. Надолу покрито с белезникави косъмчета или мъхесто. Височина до 15 cm и дебелина до 1.5 cm. В горната част на пънчето има пръстен, остатък от частичното покривало.

Пръстен Тлъст и мек, двуслоен. Горният слой е бял и обърнат надолу, с накъсан ръб. Долният слой е оцветен кафяв и е също накъсан. Пръстенът е подвижен нагоре и надолу.

Месо Плътно и меко в шапката. По-устойчиво и влакнесто в пънчето, с централна кухина. Има лека орехова миризма и приятен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 12-16 х 8-9.5 μm.

Местообитание На открити места, в храсталаци и в гористи местности. Расте поединично или на групи през есента до началото на зимата. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,5,11,18,20,23)

Сходни видове Елегантната сърнела, със своята характерна шапка и надигнато връхче в центъра, се разпознава сравнително лесно. Важни белези са сащо пръстенът, с горна повърхност обърната надолу, високото пънче със ситни люспици под пръстена, мъхестата долна част и непроменящото цвета си месо.

Обикновената сърнела (Macrolepiota procera) има по-големи плодни тела с шапки лесно превишаващи диаметър от 15 cm. Пръстенът има различна форма, като горният ръб е изправен нагоре. Под пръстена пънчето има добре изразена шарка като на змия.

Полската сърнела (Macrolepiota excoriata) има тесен, еднослоен пръстен и гладко пънче. Расте единствено на открити места. Звездовидната сърнела (Macrolepiota konradii) има пръстен с форма като при M. procera и няма изразена шарка върху пънчето. M. mastoidea, M. excoriata и M. konradii имат сходни размери.

Видове сърнели от род Chlorophyllum, като Червенеещата сърнела (Chlorophyllum rhacodes), Chlorophyllum olivieri и Chlorophyllum brunneum имат едри, надигнати и груби люспи върху шапката, както и почервеняващо месо. Leucoagaricus badhamii, Leucoagaricus pilatianus и сходни видове също почервеняват след нараняване.

Не бива да се бърка със сърнелки от род Lepiota, тъй като сред тях има отровни видове: Lepiota cristata (Гребенеста сърнелка), Lepiota subincarnata, Lepiota helveola, Lepiota brunneoincarnata (Червено-кафява сърнелка) и други. Сърнелките са гъби с по-дребни плодни тела.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Вижда се добре оформено връхче на шапката.

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea). Формата на неразвитата шапка наподобява гърда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Ситните люспици върху шапката са характерни.

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Пънчето е покрито с малки светли люспици под пръстена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea). Пръстенът има типична форма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

Елегантна сърнела (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea). Месото и ламелите са бели и не почервеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елегантни сърнели (Macrolepiota mastoidea) сравнени по размер с обикновена Сърнела (Macrolepiota procera, отдясно).

Спори на Macrolepiota mastoidea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Ноември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>