Червенееща сърнела

Червенееща сърнела (Macrolepiota rhacodes).

Червенеещи сърнели (Macrolepiota rhacodes).

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga, Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél.

У нас Червенееща сърнела, Червеникава сърнела.

По света Shaggy parasol (английски), Coulemelle rougissante, Lépiote déguenillée (френски), Gemeiner Safranschirmling (немски), Гриб-зонтик краснеющий (руски).

Шапка Отначало яйцевидна, после сферична и накрая плоска с изразена централна гърбица. Кожицата е бежова, влакнеста и мека, покрита с едри, груби, надигнати, кафяви люспи, които са разположени в концентрични кръгове и се раздалечават с развитието на плодното тяло. Често кожицата между отделните люспи е значително по-светла на цвят. Ръбът е влакнест и с увиснали люспи. Диаметър до 15 cm.

Ламели Бели, при старите екземпляри кремави или бежови. При нараняване почервеняват. Гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Постепенно разширяващо се към основата, която е луковицовидно разширена, но без праг. Повърхността е гладка, бяла до кафеникава, без рисунък. Височина до 15 cm, с пръстен.

Пръстен Тлъст и мек, двуслоен, широк и подвижен. На цвят бял или бежов.

Месо Бяло, при излагане ва въздух почервенява. В областта на шапката плътно, докато в пънчето е влакнесто и образува кухина. Има изразена ароматна миризма и приятен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 10-12х6-7μm.

Местообитание Среща се в гори, храсталаци, паркове и градини. Плододава през лятото и есента, поединично или на групи.

Коментар Ядлива, но някои хора са чувствителни към нея и реагират със стомашно разстройство или алергична реакция. (Източници: №5,6,7,8,9,10,12,13)

Сходни видове Chlorophyllum brunneum има шапка със светла кожица и тъмни люспи и се среща на места с богати почви. Тя обаче има късо пънче със силно разширена основа и праг. Пръстенът й е еднослоен и долната му повърхност е тъмно оцветена. Също може да предизвика симптоми на отравяне след консумация при някои хора.

Обикновената сърнела (Macrolepiota procera) има плодно тяло с по-големи размери. При нея винаги има изразена змиевидна шарка по долната част на пънчето. Месото й не почервенява при нараняване. При други видове сърнели – Macrolepiota mastoidea (Елегантна сърнела), Macrolepiota excoriata (Полска сърнела) и Macrolepiota konradii – месото също не почервенява.

Macrolepiota permixta е един рядък вид, който има пънче със змиевидна шарка, както и почервеняващо месо.

Chlorophyllum molybdites е сходен вид от Северна Америка. Не е срещан в България, но е наблюдаван в други европейски страни и вероятно е пренесен. Отличава се с бледозеленикави ламели. Счита се за отровен.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Червенееща сърнела (Macrolepiota rhacodes). Надигнатите люспи са характерни за този вид.

Червенееща сърнела (Macrolepiota rhacodes). Месото и ламелите почервеняват след нараняване.

 

 

 

 

 

 

Червенеещи сърнели (Macrolepiota rhacodes).

Червенеещи сърнели (Macrolepiota rhacodes) погледнати отдолу. Месото в пънчето е почервеняло след разрязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Червенееща сърнела (Macrolepiota rhacodes). Пънчето е гладко и без змиевиден рисунък.

Червенеещи сърнели (Macrolepiota rhacodes). Обърнете внимание на почервеняването върху разрязаните повърхности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Ноември, 2014

Върни до горе

2 коментара Червенееща сърнела

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>