Тръбовидна бухалка

Macrotyphula fistulosa.

Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen
семейство Typhulaceae

синоним Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga

У нас Тръбовидна бухалка, Тръбовидна макротифула.

По света Pipe club (английски), Clavaire fistuleuse (френски), Röhrige Keule (немски), Рогатик дудчатый, Макротифула дудковидная (руски).

Местообитание Широколистни гори, върху паднали клони и остатъци дървесина, но рядко върху почва. По литературни данни е възможно да се открие и в иглолистни гори. Плододава поединично или на малки групи през есента и началото на зимата.

Находка на Macrotyphula fistulosa от Беласица беше спомената в публикация на Б. Асьов, Д. Стойков и С. Николова от 2010 г. (New records of some rare and noteworthy larger fungi from Bulgaria, B. Assyov, D. Stoykov & S. Nikolova, 2010, Trakia Journal of Sciences). Д. Стойков и М. Гьошева съобщават за вида от резерват „Дупката“ в западни Родопи.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Вариететът Macrotyphula fistulosa var contorta образува по-къси плодни тела с неправилни форми. Macrotyphula juncea (синоним Macrotyphula filiformis) и Typhula phacorrhiza имат по-тънки плодни тела и обикновено растат върху листа на по-големи групи.

Macrotyphula fistulosa.

Macrotyphula fistulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrotyphula fistulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>