Чеснова челядинка

Чеснова челядинки (Marasmius alliaceus). Пънчетата са почти черни.

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus). Ръбът на шапката е слабо набразден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
семейство Marasmiaceae

синоним Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin

У нас Чеснова челядинка.

Шапка Първоначално звънчевидна, накрая почти плоска. На цвят белезникава, бежова или бледо кафява в зависимост от влажността. Във влажни условия е по-кафява. Повърхността е гладка и е със слабо набраздена периферия. До 4 cm в диаметър.

Ламели Бели или белезникави, не много гъсти. Вдлъбнато прираснали.

Пънче Дълго, цилиндрично, тъмно-кафяво до почти черно. По-светло в най-горната област. Матово или с вид на кадифе. Дълго до 20 cm.

Месо Тънко. Бяло в шапката, в пънчето сиво-черно. Притежава силна миризма на чесън.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с издължена елипсовидна форма, с размери  7-11 х 6-8 μm.

Местообитание В горска шума, върху гнила и заровена дървесина на широколистни дървета, обикновено бук (Fagus). Расте през лятото и есента поединично или на групи от разпръснати плодни тела. (VII-X)

Коментар Според някои автори тя е ядлива под формата на подправка, поради чесновия си аромат. (Източници: №1,2,12) Според други тя не става за ядене. (Източници: №5,7,9)

Сходни видове Гъбата може да бъде сбъркана с Marasmius scorodonius (=Mycetinis scorodonius). Тази гъба също има миризма на чесън, но нейното пънче е с червеникав оттенък. Среща се в иглолистни или смесени гори. Размерите на нейните спори са различни – 6.5-9 x 3-5 μm.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Текста подготви П. Неделев.

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus).

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

30.10.2011 Златните мостове, Витоша Смесена гора от бук (Fagus) и смърч (Picea abies) П. Неделев

Последна редакция на pavel от 29 Юли, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>