Чеснова челядинка

Чеснова челядинка (Marasmius alliaceus).

Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
семейство Marasmiaceae

синоним Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin

У нас Чеснова челядинка.

По света Garlic parachute (английски), Marasme à odeur d’ail (френски), Langstieliger Knoblauchschwindling (немски), Чесночник большой (руски).

Шапка Първоначално звънчевидна, накрая почти плоска. На цвят белезникава, бежова или бледокафява в зависимост от влажността. Във влажни условия е по-тъмна и видимо набраздена. Повърхността е гладка или слабо набръчкана. До 4 cm в диаметър.

Ламели Бели или белезникави, не много гъсти. Вдлъбнато прираснали.

Пънче Дълго, цилиндрично, тъмно-кафяво до почти черно. По-светло в най-горната област. Матово или с вид на кадифе. Дълго до 20 cm.

Месо Тънко. Бяло в шапката, в пънчето сиво-черно. Притежава силна миризма подобна на чесън.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с издължена елипсовидна форма, с размери  7-11 х 6-8 μm.

Местообитание В горска шума, върху гнила и заровена дървесина от широколистни дървета, обикновено на бук (Fagus). Расте през лятото и есента поединично или на групи от разпръснати плодни тела. Често срещан вид.

Коментар Според някои автори тази гъба е ядлива под формата на подправка, поради чесновия си аромат. (Източници: №1,2,12) Според други тя не става за ядене. (Източници: №5,7,9)

Сходни видове Гъбата може да бъде сбъркана с Marasmius scorodonius (=Mycetinis scorodonius). Тази гъба също има миризма на чесън, но нейното пънче е с червеникав оттенък. Среща се в иглолистни или смесени гори. Размерите на нейните спори са различни – 6.5-9 x 3-5 μm.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Текста подготви П. Неделев.

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus).

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus). Пънчетата са почти черни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus).

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus). Влажните шапки са набраздени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеснова челядинка (Marasmius alliaceus). В сухо време шапката е матова.

Чеснова челядинка (Marasmius alliaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus).

Чеснови челядинки (Marasmius alliaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>