Marasmius collinus

Marasmius collinus.

Marasmius collinus (Scop.) Singer
семейство Marasmiaceae

У нас Няма име.

По света Hügel-Schwindling (немски).

Шапка Отначало звънчевидна, накрая почти плоска с ниска, широка гърбица подобна на пъпка в центъра. Кремава или кафеникава, хигрофанна, тъмна във влажно време и по-светла при изсушаване. Повърхността е гладка или набръчкана и суха. Ръбът е изправен и ненабразден или слабо набразден във влажно време. До 3 cm в диаметър.

Ламели Белезникави или бледокремави. Редки и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата, тънко. Белезникаво до кремаво, едноцветно. Повърхността е гладка, но покрита с едва доловими белезникави прашинки. Основата е обхваната от белезникави косъмчета. Височина до 7 cm.

Месо Белезникаво. Тънко, с кухина по дължината на пънчето. С недоловима или слабо доловима неопределена миризма. Вкусът е неопределен.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Пасища и ливади в близост до храсталаци и гори. Плододава на групи и често плодните тела са скупчени на туфи. Нашите наблюдения са от месеците май и юни, но сезонът вероятно започва в края на пролетта и продължава до есента при подходящи метеорологични условия.

Коментар Гъба с неизяснена ядливост, тъй като отсъства от популярната литература и е почти непозната на повечето гъбари. Несъзнателното събиране успоредно с Обикновена челядинка е твърде вероятно. Според някои автори е слабо отровна, причинявайки стомашно-чревно разстройство. (Източник: Photomazza.com)

Сходни видове Marasmius collinus силно наподобява Обикновената челядинка, Marasmius oreades. Двата вида растат в еднакви местообитания и техни плодни тела могат да се намерят в съседство. С бдителност могат да бъдат различени на базата на следните разлики.

  • M. oreades има бяло до кремаво пънче, а най-долната част често е оцветена охрена. То е жилаво и се къса трудно. Вътрешността му е плътна. M. collinus има белезникаво до кремаво пънче, което е сравнително по-нежно и се вижда кухо при разрез. Плодни тела на M. oreades също понякога имат издълбана сърцевина, тогава когато са нападнати от червейчета.
  • M. oreades има типична и приятна гъбена миризма добре позната на опитни гъбари. При M. collinus такава миризма не се усеща.

Текста подготви П. Неделев.

Marasmius collinus.

Marasmius collinus. Пънчетата са кухи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius collinus. Пънчетата са оцветени почти еднакво отгоре до долу.

Едно местообитание на Marasmius collinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius collinus.

Marasmius collinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius collinus.

Marasmius collinus. В основата могат да се видят белезникави косъмчета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius collinus. Срезове показващи кухината в пънчето.

Мarasmius oreades (Обикновена челядинка), отляво, и Marasmius collinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius collinus.

Marasmius collinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius collinus. Стари плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Юни, 2023 г.

Върни до горе

3 коментара Marasmius collinus

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>