Mattirolomyces terfezioides

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. Fisch.
семейство Pezizaceae

синоним Choiromyces terfezioides Mattir.

У нас Няма име.

Плодно тяло С неправилна форма. Състои се от перидий (обвивка) и глеба (вътрешност). Перидият е бял, неравномерно нагънат, на места гладък или напукан и разкриващ глебата. При срез представлява тънка, бяла ивица. Глебата е кремава, пронизана от множество белезникави ивици. Консистенцията е плътна и твърда първоначално, но с узрязването омеква. Всички части пожълтяват постепенно след нараняване. Зрялото плодно тяло притежава силна, сладникава миризма, която е приятна, но при престояване става натрапчива. Диаметър до 11 cm.

Спори Спорите са безцветни. Имат кълбовидна форма с диаметър 15-18 μm. Покрити са с шипчета свързани помежду си с гредички мрежовидно.

Местообитание Гори и градини в низините. Гъбата се среща в близост до бял салкъм (Robinia pseudoacacia) и различни други дървета и храсти, с които изглежда образува микориза. Предпочита песъчлива, алувиална почва. Екологичната характеристика на този вид обаче не е напълно изяснена. Плодните тела се образуват под земята, но с узряването се показват на повърхността. Сезонът е през есента и началото на зимата.

В България видът е познат от находки в Дунавската равнина в областите Русе и Велико Търново. Европейското разпространение включва други страни по поречието на р. Дунав (Словакия, Унгария, Сърбия), както и страни от южна Европа (Испания, Франция, Италия и Гърция).

Статия за откриването на вида в България: First Bulgarian collections of Mattirolomyces terfezioides (Pezizaceae), a potentially valuable hypogeous fungus, B. Assyov & M. Slavova, Phytologia Balcanica 22(3), 2016.

*Л. Богданов намира вида да се подава от земята в корените на лавандула. Най-близкото дърво е на 7-8 метра и е липа. Находката е от октомври 2022 г. в село близо до гр. Русе.

Коментар Слабо позната ядлива гъба.

Сходни видове Може да се сбърка с някои други подземни гъби със светъл цвят, като Извитожилковидния бял трюфел (Choiromyces meandriformis) и истинския Бял трюфел (Tuber magnatum), които обаче имат различна структура на глебата и не са сладки.

В средиземноморския регион и Близкия изток се срещат подобни видове подземни гъби от родовете Terfezia и Tirmania, които събирателно биват наричани пустинни трюфели, защото типично се срещат в много сухи и песъчливи местообитания.

Текста подготви П. Неделев.

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattirolomyces terfezioides. Аскуси.

Mattirolomyces terfezioides. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattirolomyces terfezioides.

Mattirolomyces terfezioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattirolomyces terfezioides. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>