Меланогастер

Melanogaster sp.

Melanogaster Corda
семейство Paxillaceae

У нас Меланогастер.

Melanogaster е род базидиеви гъби. Образуват своите плодни тела под земната повърхност и са микоризни. Срещат се в горите. Понякога се откриват частично на повърхността, например откопани от животни и на места подложени на ерозия.

Плодните тела имат кълбовидна или неравномерна форма. Външната обвивка е почти гладка, понякога с покриващи кореноподобни ризоморфи и оцветена охрена, червеникаво-кафява, кафява или почти черна, потъмняваща след нараняване. Вътрешността (глебата) при зрелите плодни тела е съставена от множество черни килийки, разделени от белезникави или жълтеникави стенички като вени. Често при срез се отделя тъмна течност от килийките. Миризмата варира от неприятна, дори отблъскваща, до приятна, ароматна.

В Европа са известни няколко вида: Melanogaster ambiguus, Melanogaster broomeanus, Melanogaster intermedius, Melanogaster macrosporus, Melanogaster variegatus, Melanogaster tuberiformis и други. Трудно се различават помежду си без помощта на микроскоп. Има важни разлики в размера и формата на спорите между отделни видове.

Макар да не са известни случаи на отравяне, тези гъби не се събират за консумация.

Melanogaster sp.

Melanogaster sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanogaster sp.

Melanogaster sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>