Melanoleuca cognata

Melanoleuca cognata.

Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl.
семейство Incertae sedis (неясно)

У нас Няма име.

По света Spring cavalier (английски), Melanoleuca reconnaissable (френски), Frühjahrs-Weichritterling (немски), Меланолеука родственная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, след това изпъкнала и накрая плоска, с ниска, широка гърбица в центъра. Кафеникава, тъмнокафява, сиво-кафява или бежова; изменчива в зависимост от възрастта и водното съдържание. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е подвит първоначално, след това се изправя. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало кремави с бледорозов оттенък, после кремавожълтеникави и при застаряване жълтоохрени. Частично прираснали или прираснали със зъбче, гъсти.

Пънче Цилиндрично и разширено в основата до бухалковидно. Светлокафеникаво или жълто-кафеникаво. Повърхността е влакнеста. В основата се разполагат белезникави хифи. Височина до 10 cm.

Месо Бяло или белезникаво. Дебело и плътно. С приятна гъбена миризма с брашняна нотка. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 9-10 x 4.5-6.5 μm. Покрити са със ситни брадавици. Цистидиите са бутилковидни, с кристалчета на върха.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори и паркове. Среща се покрай пътеки и места със струпана гниеща растителна материя. Плододава поединично, на групи или на самодивски кръгове от пролетта до есента. Най-често се намира в началото на сезона.

Коментар Слабо позната и неядлива гъба.

Сходни видове Melanoleuca е малко изследван род с трудно различими видове, дори и с микроскоп. Melanoleuca cognata има типична характеристика, която позволява разпознаването на вида на терен: повече или по-малко кафява шапка, ламели с жълтеникав оттенък, брашняна миризма, едър размер и ранна поява. Вариации в тези белези се срещат и в литературата има описани вариетети. Също така има предположения, че M. cognata може да е видов комплекс.

Други видове Melanoleuca имат белезникави, бели или сивкави ламели. Еленовата гъба (Pluteus cervinus) и други видове Pluteus имат свободни ламели и отделят розов споров прашец.

Текста подготви П. Неделев.

Melanoleuca cognata.

Melanoleuca cognata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanoleuca cognata.

Melanoleuca cognata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanoleuca cognata.

Melanoleuca cognata. Стари плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Май, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>