Melanoleuca exscissa

Melanoleuca exscissa.

Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer
семейство Incertae sedis (неясно)

синоним Melanoleuca kuehneri Bon

У нас Няма име.

По света Smoky cavalier (английски), Melanoleuca de Kühner (френски), Blassgrauer Weichritterling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, след това изпъкнала и накрая плоска, често с ниска гърбица в центъра. Сиво-кафява, бежова, светлосива или почти бяла.Повърхността е гладка и суха, покрита с белезникав налеп при млади гъби. Ръбът е подвит първоначално, след това се изправя. Диаметър до 7 cm.

Ламели Белезникави. Частично прираснали или прираснали със зъбче, умерено гъсти. Има множество къси ламели.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Белезникаво. Повърхността е влакнеста. В основата се разполагат белезникави хифи. Височина до 7 cm.

Месо Бяло или белезникаво, понякога жълтеникаво в основата на пънчето, плътно. Миризмата е слаба, приятна или неопределена. При Melanoleuca exscissa var. iris с ароматна миризма. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 8-10 x 5-6.5 μm. Покрити са със ситни брадавици. Цистидиите са копиевидни, септирани, с покритие и/или кристалчета на върха.

Местообитание Пасища, ливади и други тревисти места. Плододава на групи през есента, началото на зимата и пролетта. Широко разпространен вид.

Коментар Слабо позната неядлива гъба.

Сходни видове Melanoleuca exscissa е малка меланолеука с изменчива, сиво-кафеникава шапка, светло пънче и белезникаво месо. Появява се на открити места. Тези белези не са специфични за този вид, но могат да послужат като ориентир, тъй като Melanoleuca е много труден за изследване род, дори с микроскоп. Характерно за вида е присъствието на хейлоцистидии с копиевидна форма.

Melanoleuca rasilis има сходна характеристика и също расте на открито, но притежава по-тъмно, кафеникаво пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Melanoleuca exscissa.

Melanoleuca exscissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanoleuca exscissa.

Melanoleuca exscissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanoleuca exscissa.

Melanoleuca exscissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>