Microglossum griseoviride

Microglossum griseoviride.

Microglossum griseoviride V. Kučera, Lizoň & Tomšovský
семейство Geoglossaceae

У нас Няма име.

По света Graugrüne Erdzunge (немски).

Местообитание Широколистни гори, особено с дъбове (Quercus) и бук (Fagus sylvatica). Плододава върху почва на групи. Сезон – лято и есен.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Словашки и чешки миколози описаха Microglossum griseoviride като нов вид за науката през 2014 г. Те правят разграничение между M. griseoviride и отпреди известния Microglossum viride на базата на разлики в оцветяване, микроскопични белези и екология. Според тяхното описание M. viride има зелено-жълти плодни тела и изглежда най-често обитава иглолистни гори (макар да се споменават и други дървета като елши и тополи) в по-влажни зони, особено покрай ручеи, извори и канавки в присъствието на чернодробни мъхове (например Pellia) и друга влаголюбива растителност. (Източник: Re-evaluation of the morphological variability of Microglossum viride and M. griseoviride sp. nov., Kučera et al., 2014, Mycologia)

Други видове зелени земни езици са Microglossum olivaceum и Microglossum nudipes. Те имат гладки пънчета.

Microglossum griseoviride. Пънчетата са покрити със ситни люспи.

Microglossum griseoviride.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microglossum griseoviride.

Microglossum griseoviride.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>