Алпийска чашка

Microstoma protractum.

Microstoma protractum (Fr.) Kanouse
семейство Sarcoscyphaceae

У нас Алпийска чашка.

По света Rosy goblet (английски), Pézize alpine (френски), Eingerissener Tulpenbecher (немски), Микростома вытянутая (руски).

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Расте върху почва, но обикновено плодните тела са свързани със скрита дървесина под земята. Плододава поединично или на групи в края на зимата и през пролетта. Рядко срещана гъба.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

*Сниманите гъби са определени от Моника Славова след анализ на микроскопичните структури.

Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum. Едно местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcoscypha sp. (отляво) и Microstoma protractum.

Microstoma protractum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microstoma protractum.

Microstoma protractum. Косъм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Алпийска чашка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>