Midotis lingua

Midotis lingua.

Midotis lingua Fr.
семейство Helvellaceae

синоними Wynnella silvicola (Sacc.) Nannf., Helvella silvicola (Sacc.) Harmaja

У нас Няма име.

По света Ohrförmige Lorchel (немски).

Местообитание Планиниски иглолистни гори, най-вече смърчови (Picea abies). Плододава на групи през лятото. Рядък вид.

Видът беше обявен нов за страната от М. Славова и Б. Асьов през 2017 г. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi), M. Slavova, B. Assyov, Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

*Показаните екземпляри са определени след анализ на микроскопичните структури.

Midotis lingua.

Midotis lingua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midotis lingua. Спори и парафизи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>