Блатна митрула

Блатна митрула (Mitrula paludosa).

Mitrula paludosa Fr.
семейство Sclerotiniaceae

У нас Блатна митрула, Ручейна светулка.

По света Bog beacon (английски), Sumpf-Haubenpilz (немски), Митрула болотная (руски).

Плодно тяло Състои се от главичка и пънче. Общата височина е до 4 cm.

Главичка Пламъковидна, сферична или яйцевидна и понякога без определена форма. Бледожълта, жълта до жълто-оранжева. Гладка и влажна.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Белезникаво и прозрачно. Понякога могат да се видят ситни люспички, ръзпръснати по повърхността.

Месо Крехко, воднисто и белезникаво. Няма миризма и вкус.

Спори Спорите са белезникави, с размери 10-15 х 2.5-3 μm.

Местообитание Гъбата обитава постоянно подгизнали места с изобилие от разлагаща се растителна материя (треви, листа, иглички, клончета, шишарки и мъхове) като мочурища и бавнотечащи ручеи. Плододава през лятото. У нас са познати популации високо в планините Рила, Пирин, западни Родопи и Витоша. На север гъбата се среща и на по-ниски надморски височини. Видът е широко разпространен в Европа, но въпреки това на много места се счита за рядък. Няколко страни са добавили вида към своите червени списъци (Германия, Холандия, Дания и други).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба. (Източници: №5,7)

Сходни видове В род Mitrula има около четири вида в световен мащаб, но разликите между тях са трудно доловими. Счита се, че Mitrula paludosa е единственият вид, широко разпространен в Европа.

Bryoglossum gracile е подобен вид. Расте в алпийски съобщества върху мъхове и има малко по-различни плодни тела. Главичките са малки, сплескани и бледоохрени. Този вид не е намиран в България.

Видове от род Heyderia (H. pusilla, H. abietis) също имат подобни плодни тела. Те растат върху останки от иглолистни дървета и се различават от Mitrula paludosa по тъмнокафявите си пънчета.

Vibrissea truncorum има лещовидна оранжева главичка и белезникаво пънче с тъмни точици. Расте върху мъртви клони потопени във вода. Този вид също не е намиран в България.

Episclerotium sclerotipus има охрено-кафяви плодни тела и плододава на суха земя върху склероции на друг вид гъба – Typhula phacorrhiza.

Neolecta vitellina, Spathularia flavida и Leotia lubrica растат върху суха земя.

Текста подготви П. Неделев.

Блатна митрула (Mitrula paludosa).

Блатна митрула (Mitrula paludosa). Гъбата расте върху разлагаща се растителна материя във високопланински мочурища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блатна митрула (Mitrula paludosa).

Блатна митрула (Mitrula paludosa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>