Висока смръчкула

Висока смръчкула (Morchella elata).

Morchella elata Fr.
семейство Morchellaceae

синоним Morchella conica Pers

У нас Висока смръчкула, Островърха смръчкула, Конична пумпалка.

По света Black morel (английски), Morille elevee (френски), Hohe morchel (немски), Сморчок конический (руски).

Шапка С конусовидно-цилидрична форма, често островърха, издължена, куха, сраснала с пънчето в долния си край. Повърхността е мрежовидна, покрита с многобройни ямки с най-различна форма, оформени от добре-изразени вертикални ребра. На цвят шапката пърноначално е сивокафява, постепенно потъмнява до тъмнокафява, почти черна.

Пънче Цилиндрично, често нагънато, кухо, бяло до белезникаво, с восъчна структура и покрито с фини гранули.

Месо Тънко, жилаво, с особена миризма и вкус.

Спори С размери 18-25 х 11-15 μm.

Местообитание Тази смръчкула се среща в най-разнообразни местообитания – от равнините и високите полета до високите части на планините. Намира се най-често върху богати почви – под разлагаща се шума или друга биомаса, понякога под хибридна топола (Populus nigra), трепетлика (Populus tremula) и други широколистни дървета и храсти. Намира се и в близост до сметища. Среща се и в иглолистния пояс на планините – по просветлени полянки, миналогодишни пожарища и други местообитания. Плододава през пролетта (IV-VI).

Коментар Смята се за много качествена ядлива гъба, но със специфичен вкус. Може да се суши и консервира. Препоръчва се да се употребява след продължителна термична обработка и в неголеми количества. Старите екземляри не бива да се консумират. (Източници: №1,2,5,11,14).

Сходни видове Видът се разпознава лесно благодарение на начина на свързване на пънчето с шапката. При Високата смръчкула (Morchella elata), както и при Обикновената смръчкула (Morchella esculenta) ръбът на шапката не отстои от пънчето, а е свързан директно с нея. При Хибридната смръчкула (Morchella semilibera) пънчето се залавя за шапката в средната й част. При Набръчкания напръстник (Verpa bohemica) и обикновения Напръстник (Verpa conica) пънчето се свързва с шапката в нейната най-висока част. Видове от род Phallus, като Смрадливата гъба (Phallus impudicus) и P. hadriani са съвсем различни гъби, но могат да бъдат сбъркани със смръчкулите. Освен че шапките им са покрити с лепкава субстанция, привличаща насекоми със силна, неприятна миризма, в основата на пънчето винаги се разполага остатък от обвивка, наподобяваща торбичка (перидий).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Почти застрашен“ (NT). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Текста подготви В. Занев.

Статия Мултигенна молекулярна филогенетична оценка на истински смръчкули (Morchella) в Турция.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Висока смръчкула (Morchella elata).

Висока смръчкула (Morchella elata).

Висока смръчкула (Morchella elata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млади Високи смръчкули (Morchella elata).

Висока смръчкула (Morchella elata). Шапката и пънчето са кухи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока смръчкула (Morchella elata).

Високи смръчкули (Morchella elata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високи смръчкули (Morchella elata) под хибридни тополи в градска среда.

Едно местообитание на Високи смръчкули (Morchella elata) в гора от трепетлика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>