Обикновена смръчкула

Обикновена смръчкула (Morchella esculenta).

Morchella esculenta (L.) Pers
семейство Morchellaceae

У нас Обикновена смръчкула, Мръчукла, Бучка гъба, Шарденче, Корминка.

По света Common morel (английски), Morille commune/blonde/grise (френски), Speise-Morchel (немски), Сморчок съедобный (руски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче. Плодното тяло е до 20 cm на височина.

Шапка Със сферична, крушовидна или неправилна, но заоблена във върховата си част форма. Външната повърхност се състои от многобройни дълбоки, ъгловати ямки. Ямките са оградени от стени, които са свързани помежду си, а ръбовете им придават мрежест вид. Цветовете варират от кафяво и охрено до сиво, като обикновено ръбовете на стените са с по-светъл тон от ямките. В най-ниската си част шапката се свързва към пънчето. Вътрешността на шапката е кухина, която продължава в пънчето. Стената на кухината е белезникава до кремава и почти гладка.

Пънче С разнообразна форма. Обикновено нагънато и разширено в основата. Бяло до кремаво на цвят. Мъхесто. Вътрешността е куха.

Месо Тънко, крехко, чупливо. С приятни или без особено подчертани миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са елипсовидни и с размер 18-23 x 11-14 μm.

Местообитание Гъбата плододава през пролетта, главно през месеците април и май.

Различни автори посочват разнообразни местообитания на тази гъби, но няма единодушно мнение. Често се споменават овощни градини, храсталаци, речни корита, места край пътища и пътеки, гори и техните покрайнини като подходящи хабитати. Някои автори смятат дървесни видове, сред които най-често попадат ясен (Fraxinus) и бряст (Ulmus), за симбионти на Morchella esculenta. Не е изяснен характерът на взаимодействие между тази гъби и растителните видове.

Коментар Добра ядлива гъба. Някои автори препоръчват да се консумира само след термична обработка и в неголеми количества. (Източници: №1,2,5,6,7,8,10)

Сходни видове Спорен е въпросът дали различните цветови и морфологични варианти представляват един и същ вид с цвят и форма повлияни от обкръжаващите фактори. Някои автори разглеждат Morchella esculenta като вид с няколко вариетета или като комплекс от видове. Сред предложените имена са Morchella steppicola, Morchella rotunda, Morchella vulgaris, Morchella deliciosa, Morchella crassipes и Morchella umbrina и други. Нашето описание третира всички тези имена като синоними на Morchella esculenta.

В сайта за Гъбите от Червената книга на България е разгледана една находка на интересна смръчкула, определена като Morchella spongiola var. dunensis.

Morchella esculenta може да се различи лесно от Morchella elata (и нейния комплекс). Morchella elata e вид с по-островърха шапка и ямки, които са малко или много подредени във вертикални редици. Шапката на Morchella elata (Висока смръчкула) е по-тъмно кафява.

Morchella semilibera (Хибридна смръчкула) и Verpa bohemica (Набръчкан напръстник) растат в подобни хабитати. Различават се по това, че долната част на шапката не е свързана с пънчето. Образува се свободен от пънчето ръб.

Сред дипленките (Gyromitra spp.) има отровни видове. Gyromitra esculenta (Обикновена дипленка) наподобява Morchella esculenta. Повърхността на нейната шапка е червено-кафява и вместо с ямки е покрита с вгъвания и бразди, които й придават характерен вид, често оприличаван на мозъчни гънки.

Статии Мултигенна молекулярна филогенетична оценка на истински смръчкули (Morchella) в Турция.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Обикновени смръчкули (Morchella esculenta).

Обикновени смръчкули (Morchella esculenta).

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени смръчкули (Morchella esculenta).

Едно от местообитанията на Обикновената смръчкула (Morchella esculenta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени смръчкули (Morchella esculenta). Отбележете разнообразието от цветове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Май, 2014

Върни до горе

3 коментара Обикновена смръчкула

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>