Кучешки мутинус

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

Mutinus caninus (Huds.) Fr.
семейство Phallaceae

синоним Phallus caninus Huds.

У нас Кучешки мутинус.

По света Dog stinkhorn (английски), Phallus de chien (френски), Gemeine Hundsrute (немски), Мутинус собачий (руски).

Плодно тяло Първоначално полузаровено, с формата на яйце (като при Phallus impudicus, но по-малко). То е заловено за почвата с тънка мицелна нишка. Скоро яйцето се разтваря, в основата остава бяла разкъсана волва, а нагоре илиза тънко,  цилиндрично пънче, набраздено от миниатюрни ямки и завършващо с конусовидна шапка, понякога с кухина на върха. Шапката е оранжево-червена, покрита с мастилено-зелена лепкава слуз с неприятна миризма, съдържаща спороносния слой.

Спори Спорите са бледожълти, с размери 4-5 х 1.5-2 μm.

Местообитание Кучешкият мутинус расте сред разлагаща се шума в горите през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба. (Източници: № 5,6,7,9).

Сходни видове Mutinus caninus може да бъде сбъркан с други представители на разред Phallales като Mutinus elegans, Phallus impudicus (Обикновен фалус), Phallus hadriani (Розов фалус) и други.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Текста подготви В. Занев.

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучешки мутинус (Mutinus caninus) в различни стадии на развитие. Едно яйце е разрязано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

4.6.2014 с. Кондофрей, Конявска планина Дъбова гора (Quercus) Т. Иванова
25.6.2018 с. Равногор, Родопи Влажна букова гора (Fagus) Т. Георгиев
26.6.2012 с. Мърчаево, Витоша Гора от бук (Fagus) и габър (Carpinus) П. Неделев, В. Занев
13.8.2005 с. Ярлово, Верила Букова гора (Fagus) А. Грозданов
25.8.2011 Златните мостове, Витоша Смесена гора от смърч (Picea abies) и бук (Fagus) П. Неделев

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

5 коментара Кучешки мутинус

 • Татяна Иванова

  Да допълня: снимах го вчера 04,06,2014 – дъбова гора над с.Кондофрей, община Радомир(около 600 м н.в.). Само едно беше.

 • Александър Грозданов

  Е, и аз да допълня към
  наблюденията на тази забележителна гъба – на 13 август 2005 г., в първите възвишения на Верила, западно от с.Ярлово, община Самоков. Снимал съм единствения наблюдаван екземпляр.

 • Татяна Иванова

  04.07.2020 Витоша, по каменистата пътека, която започва от Кметство Мълчаево нагоре, преди споделената ВПОП.

 • Христо Христов

  На 02.06.2021 г в смесена гора, предимно дъб намерих 2 такива една до друга.И двете бяха полегнали, а отдолу под тях имаше шума.Село Букорово /Севлиевско/ на надморска височина над 450 м.

 • Искрен Коев

  Десетки плодни тела малко над заслон Смильо на Витоша, в шумата, на метър встрани от пътеката.
  16 август 2020г.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>