Кучешки мутинус

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

Mutinus caninus (Huds.) Fr.
семейство Phallaceae

синоним Phallus caninus Huds.

У нас Кучешки мутинус.

По света Dog stinkhorn (английски), Phallus de chien (френски), Gemeine Hundsrute (немски), Мутинус собачий (руски).

Плодно тяло Първоначално полузаровено, с формата на яйце (като при Phallus impudicus, но по-малко). То е заловено за почвата с тънка мицелна нишка. Скоро яйцето се разтваря, в основата остава бяла разкъсана волва, а нагоре илиза тънко,  цилиндрично пънче, набраздено от миниатюрни ямки и завършващо с конусовидна шапка, понякога с кухина на върха. Шапката е оранжево-червена, покрита с мастилено-зелена лепкава слуз с неприятна миризма, съдържаща спороносния слой.

Спори Спорите са бледожълти, с размери 4-5 х 1.5-2 μm.

Местообитание Кучешкият мутинус расте сред разлагаща се шума в горите през лятото и есента.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба. (Източници: № 5,6,7,9).

Сходни видове Mutinus caninus може да бъде сбъркан с други представители на разред Phallales като Mutinus elegans, Phallus impudicus (Обикновен фалус), Phallus hadriani (Розов фалус) и други.

Текста подготви В. Занев.

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучешки мутинус (Mutinus caninus) в различни стадии на развитие. Едно яйце е разрязано.

Кучешки мутинус (Mutinus caninus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

4.6.2014 с. Кондофрей, Конявска планина Дъбова гора (Quercus) Т. Иванова
17.6.2020 гр. Вършец, Стара планина Букова гора (Fagus) П. Неделев
25.6.2018 с. Равногор, Родопи Влажна букова гора (Fagus) Т. Георгиев
26.6.2012 с. Мърчаево, Витоша Гора от бук (Fagus) и габър (Carpinus) П. Неделев, В. Занев
13.8.2005 с. Ярлово, Верила Букова гора (Fagus) А. Грозданов
25.8.2011 Златните мостове, Витоша Смесена гора от смърч (Picea abies) и бук (Fagus) П. Неделев

Последна редакция на pavel от 30 Април, 2023 г.

Върни до горе

5 коментара Кучешки мутинус

 • Татяна Иванова

  Да допълня: снимах го вчера 04,06,2014 – дъбова гора над с.Кондофрей, община Радомир(около 600 м н.в.). Само едно беше.

 • Александър Грозданов

  Е, и аз да допълня към
  наблюденията на тази забележителна гъба – на 13 август 2005 г., в първите възвишения на Верила, западно от с.Ярлово, община Самоков. Снимал съм единствения наблюдаван екземпляр.

 • Татяна Иванова

  04.07.2020 Витоша, по каменистата пътека, която започва от Кметство Мълчаево нагоре, преди споделената ВПОП.

 • Христо Христов

  На 02.06.2021 г в смесена гора, предимно дъб намерих 2 такива една до друга.И двете бяха полегнали, а отдолу под тях имаше шума.Село Букорово /Севлиевско/ на надморска височина над 450 м.

 • Искрен Коев

  Десетки плодни тела малко над заслон Смильо на Витоша, в шумата, на метър встрани от пътеката.
  16 август 2020г.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>