Игловидна мицена

Mycena acicula.

Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm.
семейство Mycenaceae

У нас Игловидна мицена.

По света Orange bonnet (английски), Mycène aiguille (френски), Orangeroter Helmling (немски), Мицена игловидная (руски).

Шапка Дълго време конусовидна, накрая почти плоска. Червена или оранжево-червена, при застаряване избледнява. Повърхността е гладка и суха или влажна. Ръбът е изправен. Диаметър до 0.5 cm, рядко повече.

Ламели Жълтеникави до белезникави. Не много гъсти, прираснали към пънчето.

Пънче Цилиндрично и тънко, с мицелни хифи в основата. Жълто и частично прозиращо, в основата – белезникаво. Понякога се вижда фин прашец по повърхността. Височина до 5 cm.

Месо Жълто-оранжево и много тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 9-11 x 3-4 μm.

Местообитание В широколистни гори и паркове. Вижда се между опадали листа, върху влажна почва или гниеща дървесина или сред мъхове. Плододава най-често поединично или на малки групи от пролетта до есента, особено в дъждовно време. Широко разпространен и често срещан вид, но се открива трудно поради малкия размер.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Mycena acicula е един от малкото европейски видове Mycena с толкова ярки цветове и единственият с червена шапка. Mycena oregonensis има оранжева шапка с пъпчица в центъра и расте на влажни места в северни иглолистни гори.

Може да се сбърка с някои видове Hygrocybe, например Hygrocybe mucronella, но те са по-дебеломесести.

Текста подготви П. Неделев.

Mycena acicula.

Mycena acicula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena acicula.

Mycena acicula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena acicula.

Mycena acicula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Май, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>