Mycena pearsoniana

Mycena pearsoniana.

Mycena pearsoniana Dennis ex Singer
семейство Mycenaceae

У нас Няма име.

По света Mycène de Pearson (френски), Fleischfarbener Helmling (немски).

Местообитание Иглолистни и широколистни гори. Плододава върху почва поединично или на групи. Сезон – есен.

*Сниманата находка е единично плодно тяло от гора от смърч и бял бор в Рила в района на с. Говедарци, ноември 2020 г.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Показаното плодно тяло е оцветено нетипично тъмно. Оцветяването варира между лилаво, розово и кафяво. Mycena pearsoniana има низбягващи ламели и изразена миризма на ряпа. Други мицени, като Обикновената ряповка (Mycena pura), Розовата ряповка (Mycena rosea), Кафяво-виолетовата мицена (Mycena pelianthina) и Mycena diosma имат по-едри плодни тела и различно захващане на ламелите.

Някои автори различават вида Mycena kuehneriana от M. pearsoniana на базата на амилоидността на спорите. По правило M. pearsoniana има неамилоидни спори, тоест спорите не се оцветяват под въздействие на йодни съединения. Използване амилоидността на спорите като определящ белег при мицените обаче е спорно. Robich, в своята монография на рода, описва M. pearsoniana като форма на M. pura (Mycena pura f. violacea).

Mycena pearsoniana.

Mycena pearsoniana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Февруари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>