Обикновена ряповка

Обикновени ряповки (Mycena pura).

Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
семейство Mycenaceae

У нас Обикновена ряповка.

По света Lilac bonnet (английски), Mycène pure (френски), Gemeine Rettich-Helmling (немски), Мицена чистая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска. Бяла, жълтеникава, синкава, розова или бледовиолетова, а понякога при по-стари екземпляри бежова. Във влажно време се превръща в полупрозрачна и се виждат силуетите на ламелите отдолу. Ръбът е изправен. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели, розови, безцветни или с цвета на шапката. Спрямо пънчето те са прираснали до почти свободни. Сравнително гъсти.

Пънче Розово или бледовиолетово, цилиндрично или слабо разширяващо се в основата. В основата покрито с фини бели косъмчета. Високо до 10 cm.

Месо Тънко и воднисто, в областта на пънчето – влакнесто. На цвят бяло до безцветно. Със специфична миризма, която се описва от някои автори като на ряпи или репички. Миризмата е по-отчетлива при стриване на плодното тяло. Няма особено изразен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размер 6-8 х 3.5-4 μm.

Местообитание Гъбата се среща в разнообразни широколистни и иглолистни гори и расте върху почва или разлагащата се горска шума. Расте поединично или на групи. Плододава от пролетта до края на есента, обикновено във влажно време. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядливостта на тази гъба е неясна. Някои автори съобщават, че е ядлива, (Източници: №1,5) докато според други тя съдържа мускарин и е отровна (Източници: №6,8,10).

Сходни видове Mycena rosea (Розова ряповка) е вид понякога описван като вариетет на Mycena pura. Този вид има розова шапка и бяло пънче. Mycena pelianthina има сивкаво-розови плодни тела и ламели с виолетов ръб.

Лилавката (Laccaria amethystina) може да се сбърка с виолетови екземпляри на Mycena pura. Лилавката обаче има по-дебели, наситено виолетови ламели. Освен това месото няма миризма на ряпа.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Обикновени ряповки (Mycena pura).

Обикновени ряповки (Mycena pura).

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени ряповки (Mycena pura).

Обикновена ряповка (Mycena pura).

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени ряповки (Mycena pura).

Обикновени ряповки (Mycena pura).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Ноември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>