Mycena seynii

Mycena seynii.

Mycena seynii Quél.
семейство Mycenaceae

*някои автори изписват този вид като Mycena seynesii

У нас Няма име.

По света Pine cone bonnet (английски), Mycène de De Seynes (френски), Kiefernzapfenhelmling (немски).

Местообитание Средиземноморски борови гори. Расте върху опадали шишарки на някои видове бор (Pinus) виреещи в средиземноморския регион. Те са алепски бор (P. halepensis), калабрийски бор (P. brutia), морски бор (P. pinaster) и пиния (P. pinea) – видове, които у нас не са разпространени естествено, но имат ограничено присъствие в насаждения. Гъбата плододава поединично или на групи през есента.

*Сниманите екземпляри на Д. Николова са върху шишарки от алепски и морски бор в насаждение в района на с. Близнаци, Варненско. Находката е първа в България и бе отразена в публикация на Б. Асьов в списанието Acta Zoologica Bulgarica, която е достъпна тук. Сниманите от А. Грозданов екземпляри са от северна Гърция.

Коментар Неядлива гъба.

Mycena seynii.

Mycena seynii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena seynii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Декември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>