Mycena seynii

Mycena seynii.

Mycena seynii Quél.
семейство Mycenaceae

*някои автори изписват този вид като Mycena seynesii

У нас Няма име.

По света Pine cone bonnet (английски), Mycène de De Seynes (френски), Kiefernzapfenhelmling (немски).

Местообитание Средиземноморски борови гори. Расте върху опадали шишарки на някои видове бор (Pinus) виреещи в средиземноморския регион. Те са алепски бор (P. halepensis), калабрийски бор (P. brutia), морски бор (P. pinaster) и пиния (P. pinea) – видове, които у нас не са разпространени естествено, но имат ограничено присъствие в насаждения. Гъбата плододава поединично или на групи през есента.

  • Сниманите екземпляри на Д. Николова са върху шишарки от алепски и морски бор в насаждение в района на с. Близнаци, Варненско. Находката е първа в България и бе отразена в публикация на Б. Асьов в списанието Acta Zoologica Bulgarica, която е достъпна оттук.
  • Находката на Б. Господинова е от 16 октомври 2017 г. в масив от морски бор в местност южно от Лонгоза (Варненско).
  • Снимките на А. Грозданов показват екземпляри от северна Гърция.

Коментар Неядлива гъба.

Mycena seynii.

Mycena seynii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena seynii.

Mycena seynii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena seynii.

Mycena seynii. Ламелите имат оцветен ръб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena seynii.

Mycena seynii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena seynii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Февруари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>