Миценаструм

Mycenastrum corium.

Mycenastrum corium (Guers.) Desv.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Миценаструм.

По света Leathery puffball, Giant pasture puffball, Tough puffball (английски), Gemeiner Sternstäubling (немски), Миценаструм кожистый, Миценаструм толстокожий (руски).

Микроскопични белези Споровият прашец е тъмнокафяв или ръждивокафяв. Спорите са кълбовидни до слабо яйцевидни, с диаметър 8.5-11.5 μm, покрити нагъсто с ниски брадавици. Капилицият се състои от къси, извити или криволичещи, дебелостенни нишки с разклонения и шипчета.

Местообитание На открити места сред треви или под дървета. Среща се по пасища, в градини, край пътища, върху купчини компост или тор и други места, където почвата е обогатена с азот. Открива се и на песъчливи места. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента. Плодните тела са устойчиви и се намират дълго време след узряване, разпиляни и свободно търкалящи се. В България видът е широко разпространен, но рядък. Съобщен е от следните райони (по данни на БАН): Знеполски, Беласица, западна Средна гора, централни Родопи и Тракийска низина. Намерен е почти в цяла Европа, както и в Азия, Африка, Австралия, Северна и Южна Америка.

*Снимките показани до момента са от две находища. М. Мирянов намери голяма група от плодни тела през декември 2023 г. в края на пасище в околността на гр. Велинград. П. Неделев намери единично плодно тяло през януари 2024 г. сред разпиляна слама по трасе минаващо през пясъчни дюни в околността на гр. Лом.

Коментар Неядлива гъба. Според някои е ядлива в млада възраст, докато вътрешността е бяла. (Източници: Wikigrib.ru, Miskolcigombasz.hu) Pérez-Silva и колеги описаха случай от Мексико, при който двама от петима консумирали гъбата проявили болки в корема и диария. (Източник: Mycenastrum corium and gastrointestinal mycetism in México, E. Pérez-Silva, T. Herrera & A. J. Medina-Ortiz, Mycotaxon, Vol. 130, 2015)

Сходни видове Mycenastrum corium е едра пърхутка с дебела обвивка. С узряването на спорите обвивката се разпуква и разгръща и накрая придобива формата на звезда. Връзката в основата на плодното тяло с почвата се прекъсва. Неразвитите плодни тела имат диаметър от 5 до 15 cm, докато развитите достигат до 30 cm.

Тук са показани зреещи и напълно узрели плодни тела. Докато е младо, плодното тяло е изцяло бяло и може да се обърка с други едри пърхутки, като Calvatia gigantea (Гигантска пърхутка), Calvatia utriformis (Полска пърхутка), Calvatia candida, Calvatia fragilis и по-едри екземпляри на Bovista plumbea (Оловносива пърхутка). Нито един от тези видове не придобива звездовидна форма като узрее.

Друг рядко наблюдаван вид пърхутка е Gastropila fragilis (синоним Calvatia pachyderma). Притежава дебела обвивка, която с узряването се напуква и разпада на късове. За сигурно разграничаване от M. corium и други пърхутки е нужна проверка с микроскоп. G. fragilis има гладки, кълбовидни спори с диаметър 4-6 μm и капилиций от къси, разклонени нишки с гладки стени и пори.

Черноглавата земна звезда (Geastrum melanocephalum) изглежда по подобен начин, но спорите са концентрирани в кълбовидна маса в центъра на плодното тяло.

Някои видове Scleroderma, например Scleroderma polyrhizum, също постигат форма на звезда като узреят. Те имат жълти обвивки и стоят закотвени на място.

Mycenastrum corium.

Mycenastrum corium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycenastrum corium.

Mycenastrum corium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycenastrum corium.

Mycenastrum corium. Вертикален разрез.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycenastrum corium.

Mycenastrum corium отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycenastrum corium.

Спори на Mycenastrum corium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Mycenastrum corium.

Капилиций на Mycenastrum corium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Януари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>