Mycoacia uda

Mycoacia uda.

Mycoacia uda (Fr.) Donk
семейство Meruliaceae

синоним Acia uda (Fr.) Bourdot & Galzin

У нас Няма име.

Местообитание Върху мъртви, паднали клони на широколистни дървета. Плодните тела са ресупинатни, разположени обикновено по долната повърхност на клоните. Сезон – целогодишно.

Коментар Неядлива.

 

Mycoacia uda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Юли, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>