Мириостома

Myriostoma coliforme погледната отгоре. Споровата торбичка има множество отвори.

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda
семейство Geastraceae

синоним Geastrum coliforme (Dicks.) Pers.

У нас Мириостома.

По света Pepperpot fungus, Pepperpot earthstar (английски), Myriostome (френски), Sieberdstern (немски), Мириостома шейковидная (руски).

Местообитание Широколистни гори, храсталаци, градини и пасища. Плододава поединично или на групи през пролетта и есента, но сухите плодни тела се откриват целогодишно. У нас са установени няколко находища на ниска надморска височина, например по поречието на реките Струма, Марица и Искър. Видът е широко разпространен в Европа, но в повечето страни се намира изключително рядко. По-често се среща в страни по крайбрежието на Средиземно море.

Природозащитен статус Предложен като кандидат за вписване в Бернската конвенция от ECCF (European Council for Conservation of Fungi). Присъства в червените списъци на няколко европейски страни.

Г. Манова и Р. Алексов съобщават находка от гр. Благоевград в имот на Неврокопска епархия, март 2007 г.

Д. Василев и Р. Алексов наблюдават вида в с. Влахи (област Благоевград), ноември 2010 г. и февруари 2011 г. (New records of seven rare and noteworthy basidiomycetes from Bulgaria, R. Alexov, D. Vassilev, P. Nedelev, I. Traikov, Trakia Journal of Sciences, Vol. 10, No 2, 2012)

Н. Апостолов съобщава вида от с. Златополе (област Хасково) в основата на храсти на годжи бери (Lycium) върху песъклива, наносна почва, февруари 2013 г.

М. Илиева намира Мириостома в гр. Искър (област Плевен) на сухо място близо до необитаеми къщи, юни 2022 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Myriostoma coliforme се познава съвсем лесно по множеството отвори на споровата торбичка и наличието на педункули под нея. Други земни звезди от родовете Geastrum и Astraeus образуват единични отвори.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme. Споровата торбичка е разположена върху няколко крачета (педункули).

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme. Местообитание.

Myriostoma coliforme. Изглед от местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региони с установени находища на Myriostoma coliforme.

 

Последна редакция на pavel от 2 Юли, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>