Мириостома

Myriostoma coliforme погледната отгоре. Споровата торбичка има множество отвори.

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda
семейство Geastraceae

синоним Geastrum coliforme (Dicks.) Pers.

У нас Мириостома.

По света Pepperpot fungus, Pepperpot earthstar (английски), Myriostome (френски), Sieberdstern (немски), Мириостома шейковидная (руски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни до елипсовидни, с диаметър 3.5-5.0 μm, покрити с гредички подобни на крилца.

Местообитание Широколистни гори, храсталаци, градини и пасища. Плододава поединично или на групи през пролетта и есента, но сухите плодни тела се откриват целогодишно. У нас са установени няколко находища на ниска надморска височина, например по поречието на реките Струма, Марица и Искър. Видът е широко разпространен в Европа, но в повечето страни се намира изключително рядко. По-често се среща в страни по крайбрежието на Средиземно море.

Природозащитен статус Предложен като кандидат за вписване в Бернската конвенция от ECCF (European Council for Conservation of Fungi). Присъства в червените списъци на няколко европейски страни.

Г. Манова и Р. Алексов съобщават находка от гр. Благоевград в имот на Неврокопска епархия, март 2007 г.

Д. Василев и Р. Алексов наблюдават вида в с. Влахи (област Благоевград), ноември 2010 г. и февруари 2011 г. (New records of seven rare and noteworthy basidiomycetes from Bulgaria, R. Alexov, D. Vassilev, P. Nedelev, I. Traikov, Trakia Journal of Sciences, Vol. 10, No 2, 2012)

Н. Апостолов съобщава вида от с. Златополе (област Хасково) в основата на храсти на годжи бери (Lycium) върху песъклива, наносна почва, февруари 2013 г.

М. Илиева намира Мириостома в гр. Искър (област Плевен) на сухо място близо до необитаеми къщи, юни 2022 г.

П. Неделев намира пресни плодни тела в парк върху богата почва със смесена растителност (салкъм, дървовиден бъз, бряст, конски кестен, орех, липа, чинар, чашкодрян и други), гр. Козлодуй, септември 2022 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Myriostoma coliforme се познава съвсем лесно по множеството отвори на споровата торбичка и наличието на педункули под нея. Други земни звезди от родовете Geastrum и Astraeus образуват единични отвори.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme. Споровата торбичка е разположена върху няколко крачета (педункули).

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme. Местообитание.

Myriostoma coliforme. Изглед от местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme.

Спори на Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региони с установени находища на Myriostoma coliforme.

 

Последна редакция на pavel от 26 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>