Мириостома

Myriostoma coliforme погледната отгоре. Споровата торбичка е с множество отвори.

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda
семейство Geastraceae

синоним Geastrum coliforme (Dicks.) Pers.

У нас Мириостома.

По света Pepperpot fungus, Pepperpot earthstar (английски), Myriostome (френски), Sieberdstern (немски), Мириостома шейковидная (руски).

Местообитание Широколистни гори, храсталаци, градини и пасища. Плододава поединично или на групи. Сезон – пролет и есен. У нас са установени няколко находища, предимно в южните части, като например в долините на реките Струма и Марица. Видът е широко разпространен в Европа, но в повечето страни се намира изключително рядко. По-често се среща в страните по крайбрежието на Средиземно море.

Природозащитен статус Предложен като кандидат за вписване в Бернската конвенция от ECCF (European Council for Conservation of Fungi). Присъства в червените списъци на няколко европейски страни.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme.

Myriostoma coliforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme. Споровата торбичка е разположена върху няколко крачета (педункули).

Myriostoma coliforme. Изглед от местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriostoma coliforme. Местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>