Митикомицес

Mythicomyces corneipes.

Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead & A.H. Sm.
семейство Mythicomycetaceae

У нас Митикомицес.

По света Psathyrelle à pied corné (френски), Hornstieliger Scheinschwefelkopf (немски).

Шапка Отначало конусовидна, после звънчевидна до изпъкнала. Оранжева или оранжево-кафеникава, с по-тъмен център и хигрофанна. Повърхността е гладка и лъскава. Ръбът е изправен. Диаметър до 3 cm.

Ламели Отначало бледожълти, но постепенно потъмняват до сиво-кафеникави. Редки, частично прираснали или прираснали.

Пънче Цилиндрично, тънко и издължено, често слабо изкривено. Оранжево-кафеникаво в горната част, надолу червено-кафяво до тъмнокафяво. Повърхността е гладка и лъскава, освен участък под ламелите покрит с белезникав налеп. В основата се забелязват кафяви косъмчета. Височина до 8 cm.

Месо Оранжево до кафеникаво. Тънко, хрущялесто. Без особена миризма. Вкусът е неопределен или слабогорчив.

Спори Споровият прашец е сивкавокафяв. Спорите са яйцевидни до елипсовидни, с размери 6.5-7.5 x 4-5 μm. Повърхността им е грапава, но тази характеристика се наблюдава трудно със светлинен микроскоп.

Местообитание Влажни зони в планински смърчови гори (Picea). Плододава сред мъхове на редовно преовлажнени и подгизнали места. Плодните тела се появяват на малки групи. Сезон – начало на есента. Разпространението на вида в България е неизвестно. В Европа е намерен в Скандинавия, Русия, Украйна и други северни страни, но се счита за рядък. Описва се също от Канада и САЩ.

*Описанието е базирано върху плодни тела събрани от находище в Рила над с. Говедарци, 7.9.2019 г. и 22.9.2021 г.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Този вид е описан за първи път от Елиас Фриз в Швеция през 1861 г. с името Agaricus corneipes. Дълги години след това родовата принадлежност е била оспорвана, като различни автори са намирали причини за поместване в Psilocybe, Geophila и Galerina. В края на 80-те на 20-и век Redhead и Smith решават да поставят вида в нов монотипен род Mythicomyces, поради явни несъответствия с характеристиките на другите родове. Семейната принадлежност обаче остава неизяснена до провеждането на филогенетични изследвания с молекулярни методи през 21-и век. Така, през 2019 г., Vizzini et al. основават ново семейство Mythicomycetaceae, с двата известни вида до този момент в два рода, Mythicomyces corneipes и Stagnicola perplexa. Според техните резултати от всички семейства Mythicomycetaceae е родствено най-близо до Psathyrellaceae, въпреки че няма изразена морфологичната прилика между гъбите в тях.

Stagnicola perplexa има близък външен вид и обитава същия тип местообитание. Шапките са също конусовидни, но слабо нагънати, докато пънчетата често са изтъняващи в основата. Важни са микроскопичните разлики касаещи цистидиите и повърхността на спорите.

Видове от род Phaeocollybia, например Phaeocollybia jennyae, имат пънчета изтъняващи в основата и силно вкореняващи се.

Текста подготви П. Неделев.

Използвана е информация от следните източници:

Снимка на Mythicomyces corneipes на Anita и Leif Stridvall от Швеция.

Mythicomyces corneipes.

Mythicomyces corneipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mythicomyces corneipes. Хейлоцистидии.

Mythicomyces corneipes. Хейлоцистидии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mythicomyces corneipes. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>