Nectria cinnabarina

Анаморфна фаза на Nectria cinnabarina.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
семейство Nectriaceae

синоними Tubercularia vulgaris Tode, Sphaeria cinnabarina Tode

У нас Няма име.

По света Coral spot (английски), Nectrie couleur de cinabre (френски), Zinnoberroter Pustelpilz (немски), Нектрия киноварно-красная (руски).

Плодни тела Образуваните плодни тела са два типа, поради образуване на сексуални и асексуални спори. При анаморфната фаза се образуват асексуални спори върху спородохии. Спородохият е жълтеникава, розова или розово-оранжева кълбовидна структура с гладка повърхност разположена върху късо пънче. Именно там се образуват асексуалните спори, т.н. конидиоспори или конидии. При телеоморфната фаза се образуват сексуални спори (аскоспори) върху перитеции. Перитецият е кълбовидна структура с червен до кафеникав цвят, с апикална пора и грапава повърхност, като при изсушаване формата може да премине в чашковидна.

Спори Конидиите са елипсовидни, с размери 5-7 x 2-2.5 μm. Аскопоспите са елипсовидни до вретеновидни с до 2 спети, с размери 14-17.5 x 4-5.5 μm.

Местообитание Видът е паразит върху различни широколистни дървета, като плододава върху мъртвите им клони. Плодни тела от двата типа се разполагат на групи. Спородохиите са равномерно разпръснати по повърхността на субстрата, докато перитециите по-често са скупчени и понякога разположени в кръг около спородохий. Видът е широко разпространен и често срещан. Открива се целогодишно.

Коментар Твърде ситна и неподходяща за събиране гъба.

Сходни видове Сходни видове са Nectria dematiosa и Nectria nigrescens. При N. dematiosa спородохиите нямат пънчета и лежат върху субстрата. При N. nigrescens аскоспорите имат до три септи, а конидиите са по-издължени от тези при N. cinnabarina. Всички споменати видове растат върху клони на широколистни дървета.

Бележки

Текста подготви П. Неделев.

Анаморфна фаза на Nectria cinnabarina.

Анаморфна фаза на Nectria cinnabarina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>