Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus.

Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Boletus luridiformis var. discolor (Quél.) Krieglst., Boletus xanthopus Klofac & A. Urb.

У нас Няма име.

Шапка Първоначално полусферична, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Яркожълта, мръсножълта до жълто-оранжева, с по-тъмни, ръждиви или кафеникави петна. Повърхността е гладка. Посинява при одраскване. До 12 cm в диаметър.

Тръбички Лимоненожълти, посиняват при одраскване. Порите са червени или оранжеви до жълти близо до ръба на шапката, посиняват при одраскване.

Пънче Бухалковидно, понякога разширено като луковица или стесняващо се към основата. Бледожълто до жълто с разпръснати дребни, бледооранжеви, оранжеви или ръждиви гранули (зрънца), червеникаво-винено в основата. Повърхността посинява при одраскване.

Месо Лимонено или бледожълто, посинява при излагане на въздух. Няма особена миризма. Вкусът е леко кисел.

Спори Спорите са с размери 12–18.5 × 4–6.5 μm.

Местообитание Закътани широколистни гори. Образува микориза с дъбове (Quercus). Рядък вид в Европа, по-често срещан на юг.

Сходни видове Червеностъблената манатарка (Neoboletus praestigiator) има кафява, кадифена шапка и пънче покрито с множество яркочервени гранули. Сравнете също с Яркожълтата манатарка (Neoboletus pseudosulphureus), вид който има жълти, а не оранжеви или оранжево-червени, пори. Келетовата манатарка (Suillellus queletii) също донякъде показва сходство, но се отличава ясно поради цвета, подобен на червено цвекло в основата на пънчето и различното съотношение между дължина и широчина на спорите.

*Тази страница съдържа данни и преведен текст от описанието на B. luridiformis var. discolor на Б. Асьов в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Този вид е сравнително нов за науката и съответно не можем да сме сигурни за неговата ядливост. Не препоръчваме да се консумира. Близката Червеностъблена манатарка (Neoboletus praestigiator) е условно ядлива гъба.

Страницата подготви П. Неделев.

Neoboletus xanthopus. Порите са червени или оранжеви при младите гъби.

Neoboletus xanthopus. Месото посинява силно веднага след разреза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoboletus xanthopus. Пънчето е покрито с множество гранулки.

Neoboletus xanthopus. Порите често са по-светли по периферията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoboletus xanthopus.

Neoboletus xanthopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoboletus xanthopus.

Neoboletus xanthopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoboletus xanthopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Юли, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>