Жълта свещичка

Neolecta vitellina.

Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rogers
семейство Neolectaceae

синоними Geoglossum vitellinum Bres., Mitrula vitellina (Bres.) Sacc.

У нас Жълта свещичка.

По света Kleine Schlauchkeule (немски).

Плодно тяло Пламъковидно, бухалковидно или лъжичковидно, съставено от главичка и пънче. Главичката е жълта, гладка или набръчкана и представлява спорообразуващия слой на плодното тяло. Пънчето е бяло и покрито с власинки. Преходът между двете части не винаги е ясен. Височина до 4 cm.

Месо Бяло, тънко. Без особени миризма или вкус.

Спори Елипсовидни или яйцевидни, белезникави и гладки, с размери 5-8 x 3-4 μm.

Местообитание Планински иглолистни гори със смърч (Picea abies). Плододава върху почва сред опадали иглички и мъхове на влажни места (но не подгизнали). Сезон – лято. Установени са находища в западните Родопи и Витоша. Видът е рядък, но вероятно се среща и в други планински региони. Разпространението на вида в Европа е слабо познато и вероятно ограничено. Открит е в Румъния (Карпати), Италия и Скандинавия.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове В подобни местообитания може да се срещне Жълтата спатулария (Spathularia flavida). При този вид обичайната форма на главичката е сплескана странично. Главичката и пънчето са ясно разграничени.

Подобна на външен вид е и Блатната митрула (Mitrula paludosa). Този вид обитава подгизнали места и има воднисто плодно тяло.

Текста подготви П. Неделев.

*Статия за откриването на вида в Румъния и описание: Mycotaxon 118, 2011, Neolecta vitellina, first record from Romania, with notes on habitat and phenology, Claudiu Chinan, V. & Hewitt, D.

Neolecta vitellina.

Neolecta vitellina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neolecta vitellina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Март, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>