Бялоопасана неотиелла

Neottiella albocincta.

Neottiella albocincta (Berk. & M. A. Curtis) Sacc.
семейство Pyronemataceae

У нас Бялоопасана неотиелла.

Местообитание Върху почва сред мъхове от вида Atrichum undulatum. Плододава в края на зимата (февруари) и по данни на БАН през лятото и есента (август и септември).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

*Сниманите гъби са определени от Моника Славова след анализ на микроскопичните структури.

Neottiella albocincta.

Atrichum undulatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neottiella albocincta. Спори и парафизи.

Neottiella albocincta. Орнаментирани спори оцветени с флоксин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neottiella albocincta.

Neottiella albocincta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>