Червено-кафява чашка

Paragalactinia michelii.

Paragalactinia michelii (Boud.) Van Vooren
семейство Pezizaceae

синоним Peziza michelii (Boud.) Dennis

У нас Червено-кафява чашка.

Местообитание В горите върху оголена почва. Намирали сме вида покрай пътеки и пътища. Плододава на групи през лятото и есента.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Paragalactinia michelii се разпознава лесно на око по характерното оцветяване; има лилав химениален слой и кафява външна повърхност. Ръбът е задебелен, а плодното тяло дълго време запазва формата си на купичка. За разлика от близки видове Paragalactinia, като Paragalactinia succosa и Paragalactinia succosella, този вид не отделя пожълтяваща течност след нараняване на плодното тяло.

Paragalactinia michelii. Млади плодни тела.

Paragalactinia michelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragalactinia michelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от13 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>