Paragalactinia succosa

Paragalactinia succosa.

Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren
семейство Pezizaceae

синоним Peziza succosa Berk.

У нас Няма име.

Местообитание Широколистни и смесени гори, върху почва. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Paragalactinia succosa и Paragalactinia succosella са два много близки вида. P. succosa показва тенденция да поддържа чашковидната си форма и има светъл сиво-зеленикав или сиво-кафеникав химениален слой, докато P. succosella има по-плоски и по-тъмни плодни тела. За надеждно определяне все пак е нужен преглед с микроскоп. Спорите на P. succosa са орнаментирани с едри, закръглени брадавици и съдържат по две мастни капки с еднакъв размер. При P. succosella орнаментация е от по-малки брадавици и спорите имат по една голяма мастна капка. Парафизите при двата вида са бухалковидни, но при P. succosella те завършват с по-широки връхчета.

Те се различават лесно от много други аскомицети по отделянето на жълта течност след нараняване.

Paragalactinia succosa.

Paragalactinia succosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>