Paragalactinia succosella

Paragalactinia succosella.

Paragalactinia succosella (Le Gal & Romagn.) Van Vooren
семейство Pezizaceae

синоним Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich

У нас Няма име.

Местообитание В горите върху оголена почва. Плододава на групи през лятото и есента.

*М. Славова намира вида за първи път в България на 6.7.2014 г. в Кюстендилско. От тогава до сега са регистрирани още две находища. Екземплярите са определени след анализ на микроскопичните структури.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Paragalactinia succosella.

Paragalactinia succosella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>