Кафяво-червена орешарка

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоними Lepista flaccida (Sowerby) Pat., Lepista inversa (Scop.) Pat., Clitocybe flaccida (Sowerby) P. Kumm.

У нас Кафяво-червена орешарка.

По света Tawny funnel (английски), Clitocybe inversé (френски), Fuchsiger Rötelritterling (немски), Говорушка буро-желтая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, скоро фуниевидна. Равномерно оранжево-червена до червено-кафява, но често с по-светли участъци. Повърхността е гладка и лъскава във влажно време. Ръбът е дълго време подвит, но накрая се изправя. Диаметър до 10 cm.

Ламели Кремави, гъсти и подчертано низбягващи.

Пънче Цилиндрично. С цвета на шапката, но по-светло. Повърхността е влакнеста. Основата често обхваща горска шума. Височина до 8 cm. Обикновено е по-късо от диаметъра на шапката.

Месо Белезникаво до кафеникаво, плътно, тънко и еластично. Липсват особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са почти кълбовидни, с размери 4-5.5 х 3.5-4.5 и покрити със ситни брадавици.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори и паркове. Обича места с изобилие от гниеща шума. Плододава най-често на групи и самодивски кръгове, рядко поединично. Сезон – есен и началото на зимата. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №1,9,10,18) Може лесно да се сбърка с отровния вид Paralepistopsis amoenolens.

Сходни видове Paralepista flaccida се разпознава по червено-кафявите фуниевидни шапки, низбягващите кремави ламели, тънкото и еластично месо и навика да расте на групи и самодивски кръгове на места с гниеща шума. Paralepista gilva е сходен вид с по-светла жълтеникава, петниста шапка. Обитава иглолистните гори. Има автори според които не е отделен вид, а е само по-светла форма на P. flaccida.

В миналото се смяташе, че принадлежат към родовете Clitocybe и после Lepista, но ДНК анализи показаха, че няма близка родствена връзка с гъбите в тях. Така през 2012 г. Vizzini премести двата споменати вида в род Paralepista.

Paralepistopsis amoenolens (синоним Clitocybe amoenolens) е рядък вид намерен в иглолистни гори в южна Франция, Италия, Турция и други средиземноморски страни. Плодните тела по форма приличат на светли P. flaccida и P. gilva и има случаи на гъбари, които са ги объркали и са се отровили. P. amoenolens има по-светли бели до жълтеникави плодни тела с ароматна миризма. Отравянето с P. amoenolens протича със синдрома еритромелалгия. Няма данни да е намерен в България, но има вероятност да се среща. Можете да видите описание и снимки на вида в публикацията Paralepistopsis amoenolens: First Record of A Rare and Poisonous Taxon in Turkey, Ö. Çolak, O. Kaygusuz, E. Battistin, Turkish Journal of Life Sciences, 2017.

Omphalotus olearius (Горчива миризливка) расте върху гниеща широколистна дървесина и има оранжеви ламели.

Текста подготви П. Неделев.

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida). Шапките са фуниевидни.

Кафяво-червена орешарка (Paralepista flaccida). Ламелите са гъсти и низбягващи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафяво-червена орешарка (Paralepista flaccida).

Кафяво-червена орешарка (Paralepista flaccida).

 

 

 

 

 

 

 

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

Кафяво-червени орешарки (Paralepista flaccida).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>