Parascutellinia carneosanguinea

Parascutellinia carneosanguinea.

Parascutellinia carneosanguinea (Fuckel) T. Schumach.
семейство Pyronemataceae

синоним Parascutellinia violacea (Velen.) Svrček

У нас Няма име.

Спори Спорите са елипсовидни до много слабо вретеновидни, с размери 23-28 x 12-14 μm. Съдържат по две големи капки и множество по-ситни. Повърхността е почти гладка.

Местообитание Обикновено върху влажна, песъчлива почва в близост до потоци. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

*Екземплярите от снимките на М. Славова са намерени в землището на с. Царичина, Софийска област, 4.10.2014 г. Съобщение за откриването на вида в България: An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi), M. Slavova, B. Assyov, Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv

*Екземплярите снимани от П. Неделев са намерени по бреговете на р. Черни Осъм, област Ловеч, през август и септември 2021 г.

Коментар Ситна гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Parascutellinia carneosanguinea има специфичен меснорозово-червен оттенък, от който произхожда научното име на вида. Наподобява видове от род Scutellinia, които обаче са оранжеви или оранжево-червени. С микроскоп се наблюдават съвсем различни спори и косъмчета.

Parascutellinia carneosanguinea.

Parascutellinia carneosanguinea.

 

 

 

 

 

 

 

Parascutellinia carneosanguinea.

Parascutellinia carneosanguinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parascutellinia carneosanguinea.

Parascutellinia carneosanguinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parascutellinia carneosanguinea.

Parascutellinia carneosanguinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Parascutellinia carneosanguinea.

Парафизи на Parascutellinia carneosanguinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>