Киселка

Киселки (Paxillus involutus).

Paxillus involutus (Batsch) Fr.
семейство Paxillaceae

У нас Киселка, Гладка киселка, Гладка кладница.

По света Brown roll-rim (английски), Paxille enroulé (френски), Kahler Krempling (немски), Свинушка тонкая (руски).

Шапка Вдлъбната или фуниевидна, кадифена или гладка. Охрена, охрено-кафява, жълтеникаво-кафява, червеникаво-кафява или ръждива. Ръбът е мъхнат и обикновено силно подвит и стои дълго време в това положение.

Ламели Разклоняващи се. Бледоохрени, по-кафеникави при пълно развитие. Покафеняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично, не отделя капчици в основата си.

Месо Бледожълтеникаво, оцветява се по-червеникаво при излагане на въздух.

Спори Споровият прашец е маслиненокафяв до ръждив. Размерът на спорите е 7–11 х 5–6.5 μm. В основата на пъчето се наблюдават ризоморфи с малки кристали (с размер до 0.5 μm).

Местообитание Горски и храсталачести местности, плетове и под единични дървета в паркове и градини. Образува микориза с широк спектър от дървета, но често се среща под бреза (Betula), тополи (Populus), смърч (Picea) и борове (Pinus). Понякога се намира върху гниеща дървесина. Широко разпространен вид в Европа, но въпреки това има неясност поради откриването на няколко други (близки) видове на контитента.

Сходни видове Трябва да се направи подробно сравнение с други видове Paxillus. В Европа се срещат поне осем вида, сред които Paxillus rubicundulus (Елшова киселка) е сравнително лесен за разпознаване; останалите са много близки до Paxillus involutus и различаването им е по-сложно. Важни белези за определянето на някои видове са: цвят на споровия прашец, кристалите, които се срещат в ризоморфите, и други микроскопични детайли. Цветни реакции под въздействието на амонячен разтвор също се използват за отделяне на някои видове, но предстои да се докаже дали този тест има таксономично значение при видове Paxillus.

Paxillus rubicundulus (Елшова киселка) расте под елши (Alnus) и има по-малки спори.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com. Прочетете още за род Paxillus на тази страница.

Коментар на manatarka.org В съвременната литература тази гъба е обявена за силно отровна и потенциално смъртоносна. (Източници: №5,6,7,8,9,10,12)

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Млади Киселки (Paxillus involutus). Ръбът на шапката е силно подвит и мъхнат.

Киселки (Paxillus involutus). Ламелите покафеняват със старостта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселка (Paxillus involutus). Месото е бледожълтеникаво.

Киселки (Paxillus involutus). Месото постепенно потъмнява (по-червеникаво) след разрязване. Ламелите покафеняват при нараняване.

 

 

 

 

 

 

 

Киселки (Paxillus involutus).

Киселки (Paxillus involutus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Октомври, 2015 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>