Peniophora cinerea

Peniophora cinerea.

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke
семейство Peniophoraceae

У нас Няма име.

Плодно тяло Базидиомът е ресупинатен, тясно сраснат; хименофорът е сивкав на цвят; маргиналната част не се различава.

Микроскопични структури Състои се от безбройни лампроцистидии с размери 15-20 x 6-10 μm; формата на базидиоспорите е субцилиндрична до алантоидна с размери 7-9 x 2.5-3.5 μm.

Mестообитание Много чест и широко разпространен вид, появява се най-често в широколистни гори, върху сухи клони от живи или мъртви дървета и храсти, рядко на паднали клони, така че според своята екология е политрофичен вид и има космополитна дистрибуция.

Текста подготви Анета Ламбевска.

Peniophora cinerea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Април, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>