Peniophora incarnata

Peniophora incarnata.

Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
семейство Peniophoraceae

У нас Няма име.

По света Rosy crust (английски), Fleischroter Zystidenrindenpilz (немски), Пениофора инкарнатная (руски).

Плодно тяло Базидиомът е ресупинатен, тясно сраснат, хименофорът е с оранжев или червен цвят.

Микроскопични структури Състои се от инкрустирани лампроцистидии с размери 30-60 x 7-15 μm; многобройни глеоцистидии с богато съдържание на гранули с размери 200 x 10-15 μm; широко елипсовидни базидиоспори с размери 8-10 (-12) x 3.5-5 μm.

Mестообитание Много чест и широко разпространен вид. Появява се често върху широколистни дървета, на паднали или висящи клони, на паднали дървета и пънове, рядко на иглолистни дървета. Според своята екология е политрофичен вид и има космополитна дистрибуция.

Текста подготви Анета Ламбевска.

Peniophora incarnata.

Peniophora incarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Май, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>