Peniophora pini

Peniophora pini.

Peniophora pini (Schleich.) Boidin
семейство Peniophoraceae

У нас Няма име.

Плодно тяло Базидиомът е ресупинатен, като краищата се отделят от субстрата, хименофорът е с тъмносинкаво-виолетов цвят, маргиналната част е с бял цвят.

Микроскопични структури Състои се от инкрустрирани лампроцистидии, с размери 10-15 x 8-10 μm; глеоцистидии, с размери 20-50 x 10-25 μm; базидиоспори алантоидни, с размери 6-9 x 2.5-3 μm.

Mестообитание Появява се на сухи клони от живи дървета на борове (Pinus spp.) За този вид се посочва, че е бореален географски елемент, разпространен само в Северното полукълбо с панбореален тип разпространение. Peniophora pini е некротрофичен вид и е причинител на некроза на бора.

Текста подготви Анета Ламбевска.

Peniophora pini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Май, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>